Hvor meget ferie har jeg ret til som au pair?

Du følger ferielovens almindelige regler, hvis du er ansat som au pair med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 j.

Dog gælder der enkelte særregler.

Arbejder du 6 dage om ugen, optjener du 2,5 feriedage for hver hele måned, du er ansat. Arbejder du 5 dage om ugen, optjener du 2,08 feriedage for hver hele måned, du er ansat. Er du ansat i et helt år, får du således ret til 5 ugers ferie.

Ferien skal aftales skriftligt med værtsfamilien, og familien skal i videst muligt omfang tage hensyn til dine ønsker om feriens placering. Hvis I ikke kan blive enige, kan værtsfamilien med et rimeligt varsel pålægge dig, hvornår du skal holde ferien.

Du kan ikke holde ferie på fridage eller helligdage.

Under ferien skal du have udbetalt lommepenge som fastsat i au pair-kontrakten samt værdien af kost i henhold til SKATs satser. Derimod skal du ikke have værdien af logi.

Stopper du som au pair, inden du har holdt din optjente ferie, får du udbetalt de feriedage, du ikke har nået at holde. Gem derfor de skriftlige aftaler om afholdt ferie, så du kan bevise, hvor mange feriedage du har til gode.

Andre regler

Reglerne kan fraviges i en kollektiv overenskomst, tiltrædelses- eller virksomhedsoverenskomst, samt en lokalaftale indgået indenfor rammerne i de nævnte aftaler. 

Der kan også indgås lokalaftaler på arbejdspladser uden overenskomst, hvis lokalaftalen er godkendt af den mest repræsentative fagforening i Danmark indenfor jeres faggruppe.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket