Hvor meget ferie har jeg ret til som hushjælp?

Du følger ferielovens almindelige regler, når du er ansat som privat hushjælp. 

Dog gælder der særlige regler, hvis du arbejder højst 8 timer om ugen i gennemsnit.

For hver måned du er ansat, optjener du 2,08 feriedage. Det bliver til i alt 5 ugers ferie efter 1 års ansættelse.

Din arbejdsgiver skal med et rimeligt varsel give dig besked om, hvornår du skal holde ferie, ligesom din arbejdsgiver i videst muligt omfang skal tage hensyn til dine ønsker om placering af ferien.

Du kan ikke holde ferie på fridage eller helligdage.

Du skal have løn under ferien. Har du ikke et fast ugentligt timetal, udgør lønnen et gennemsnit af din sædvanlige løn i de sidste 4 uger før ferien. Har du ikke fået din sædvanlige løn i de 4 uger fx pga. sygdom, beregnes lønnen på baggrund af de seneste 4 ugers normale løn.

Fratræder du uden at have holdt din ferie, skal du have ferien udbetalt.

Andre regler

Reglerne kan fraviges i en kollektiv overenskomst, tiltrædelses- eller virksomhedsoverenskomst, samt en lokalaftale indgået indenfor rammerne i de nævnte aftaler. 

Der kan også indgås lokalaftaler på arbejdspladser uden overenskomst, hvis lokalaftalen er godkendt af den mest repræsentative fagforening i Danmark indenfor jeres faggruppe.

 

 

Har du spørgsmål?

Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage. Formularen sendes via en sikker forbindelse.

Skriv til os som medlem
Send en besked via MIT detfagligehus

Ring til os
Vi svarer gerne på dine spørgsmål telefonisk. Ring alle hverdage fra kl. 8.00 på tlf. 7610 9304.