Billigt kontingent igen i 2019 i Det Faglige Hus

4. december 2018

Det Faglige Hus bliver også Danmarks billigste fagforening med a-kasse for alle i 2019. Du kan se frem til nul stigning på fagforeningskontingentet, der nu har holdt samme niveau i 10 år. Kontingentet til a-kassen sætter vi ned med 1 kr., idet staten har varslet en stigning på 4 kr., og vi sætter kun kontingentet op med 3 kr.

Mens a-kasser under fx 3F, HK og Dansk Metal har hævet administrationsbidraget, er Det Faglige Hus gået den modsatte vej.

Fra 2019 sænkes administrationsgebyret til a-kassen for 4. år i træk. Henover denne årrække har a-kassen således haft en mindre indtægt på 10 millioner kr. – penge som er blevet i medlemmernes lommer.

A-kassen koster i 2019 blot 476 kr. pr. måned for fuldtidsforsikrede og 358 kr. for deltidsforsikrede.

Fagforening for kun 69 kr.

Kontingentet til fagforeningerne forbliver uændret på 69 kr. om måneden for 10. år i træk – eller 99 kr. for dem, der også har valgt at få en heltidsulykkesforsikring som en del af medlemskabet.

Det Faglige Hus er således også Danmarks billigste fagforening med a-kasse for alle i 2019.

Se alle kontingentpriser for 2019.

”Organisationerne i Det Faglige Hus er til for medlemmernes skyld, og det er vigtigt for os både at opretholde en høj faglig standard og god medlemsservice, men også lave kontingenter, som alle lønmodtagere i Danmark har råd til at betale. Så det stopper ikke her. Vi vil også i de kommende år arbejde for at gøre det endnu billigere at være medlem i Det Faglige Hus,” siger landsformand Johnny Nim.

Spar op til ca. 7.700 kr. om året

Hvis du skifter til Det Faglige Hus, kan der være mange penge at spare om året.

Her på vores hjemmeside kan du se, hvor mange penge du sparer ved at være medlem af Det Faglige Hus i forhold til andre fagforeninger og a-kasser.