Det Faglige Hus er med til at sikre taxachauffører en ordentlig løn

6. maj 2019

Det Faglige Hus sidder med i flere kontrolpaneler, som skal sikre, at chauffører, der kører flextrafik, har ordentlige løn- og arbejdsvilkår på lige fod med ansatte i virksomheder med en overenskomst.

”Vi får tilsendt stikprøver på ansættelseskontrakter og lønsedler i anonymiseret tilstand, hvorefter vi tjekker, om de lever op til kravene eller ej, ” fortæller jurist i Det Faglige Hus, Brian Bøttcher. 

Han er via dette arbejde ofte med til at finde private vognmænd, der ikke lever op til kravene og fx underbetaler chaufførerne:

”Men så snart de bliver kontaktet af trafikselskabet, retter de fleste heldigvis op på manglerne.” 

Læs mere om Movias skærpede kontrol med løn- og arbejdsvilkår.

”Udover vores arbejde i kontrolpanelerne får vi også ofte henvendelser fra medlemmer, der kører flextrafik, og som ønsker et løntjek. Finder vi fejl i lønnen, eller svarer den ikke til niveauet med de kollektive overenskomster, anmoder vi arbejdsgiveren om at få lønnen ændret. Lytter vognmanden ikke, har vi i sidste ende mulighed for at underrette trafikselskabet,” fortæller jurist Brian Bøttcher og fortsætter: ”Vi forsøger altid at hjælpe vores medlemmer bedst muligt.” 

Hvem står bag kontrolpanelerne?

Kontrolpanelerne er blevet oprettet af store offentlige trafikselskaber fx Movia, Fynbus og Nordjyllands trafikselskab, fordi de vil sikre ordentlige forhold hos de private vognmænd, der arbejder for dem. Panelerne består både af repræsentanter fra fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer.

Hvad er flextrafik?

Flextrafik er offentligt betalt taxakørsel på tidspunkter og i områder, der ikke er dækket af almindelig bustrafik. Den nye taxilov fra januar 2018 kræver, at niveauet i de kollektive overenskomster følges, når en vognmand har en kontrakt om udførsel af flextrafik.

Få et løntjek

Er du medlem i Det Faglige Hus, og ønsker du et løntjek, kan du kontakte Faglig hotline.