Det Faglige Hus tiltrækker mange jurister

11. august 2020

Vi har netop budt velkommen til 4 nye jurister i vores afdeling A-kasse Jura.

Foto set fra venstre: Charlotte Maj Nissen, Patrick Larsen, Stine Mathilde Eggers og Kathrine Alsaker.

”Vi har ansat 4 jurister i a-kassen, og når vi opslår stillinger som jurist eller fuldmægtig til Faglig Hjælp og Retssager, får vi et halvt hundrede ansøgninger. Vi oplever, at juristerne generelt har blik for Esbjerg, fordi der er mange muligheder herovre," siger landsformand Johnny Nim.

Det Faglige Hus har pt. 35 jurister, advokatfuldmægtige og advokater ansat. Ifølge Johnny Nim vil der blive brug for mange flere i fremtiden.

Vi har derfor bl.a. sammen med en række virksomheder og offentlige myndigheder i Esbjerg taget initiativ til at få oprettet et jurastudium på Syddansk Universitet i Esbjerg.

”Vi kunne godt bruge flere ansøgere til stillingsopslag som jurist i a-kassen, og det vil der givetvis komme, når vi får et jurastudium i Esbjerg. Selvfølgelig er der altid nogle, der søger til de større byer som Aarhus og København, men de fleste har heldigvis fokus på indholdet i et studium og vil derfor også lægge billet ind på Esbjerg," siger Johnny Nim.

En god arbejdsplads

3 af de 4 nyansatte jurister, Stine Eggers, Kathrine Alsaker og Charlotte Maj Nissen, er unge, der er ”vendt hjem” til Esbjerg eller Sydvestjylland. De 2 første er ligesom Patrick Larsen nyudklækkede jurister, mens Charlotte her arbejdet i 2 ½ år i Færdselsstyrelsen i Ribe.

”Jeg har helt tiden vidst, at jeg ville tilbage, og jeg var hjemme i Esbjerg i stort set alle weekender, mens jeg læste i Aarhus. Jeg syntes faktisk, at det var træls, at jeg ikke kunne læse jura her i byen. Havde muligheden været der, ville jeg uden tvivl have læst i Esbjerg," siger Stine Eggers.

De ”hjemvendte” lægger ikke skjul på, at det var Det Faglige Hus‘ renommé som en god arbejdsplads, der fik dem til at skrive deres ansøgninger. At Patrick Larsen, der stammer fra Fredericia, nu rykker vestpå, begrunder han med den faglige udfordring i a-kasse jura.

Læs også om advokat Ditte Vedsted, der fandt sit drømmejob i Esbjerg.