Du får ikke fradrag i din efterløn for merarbejde relateret til covid-19

5. januar 2022

Folketinget har vedtaget et lovforslag, der betyder, at du ikke vil få fradrag i efterlønnen for merarbejde, der er relateret til covid-19 i perioden 01.01.22 – 31.12.22.

Det er kun lønarbejde, der har en direkte relation til covid-19, der er omfattet af ordningen. At arbejdet er relateret til covid 19 kan fx være arbejde med:

  • smitteopsporing, testarbejde eller vaccination.
  • behandling, pleje og omsorg af covid-19 patienter / plejehjemsbeboere og beboere i botilbud.
  • transport af vacciner og produktion af værnemidler.

Hvis merarbejdet sker pga. øget efterspørgsel i relation til covid-19, er det ikke omfattet af ordningen. Det kunne fx være mad til take-away og håndværkere m.v.

Kun merarbejde hvis du er ansat før den 1. marts 2020

Hvis du er overgået til efterløn og var i et ansættelsesforhold inden den 1. marts 2020, vil du ikke få fradrag i din efterløn for det merarbejde, du har pga. opgaver direkte relateret til covid-19 i perioden 01.01.22 - 31.12.22.

Arbejde, du udfører udover det aftalte timetal, anses som merarbejde. Er der ikke aftalt en arbejdstid, vil alt arbejde medføre fradrag i efterlønnen.

Vi skal bruge en erklæring, hvor din arbejdsgiver erklærer, at der har været merarbejde, og at arbejdet kan relateres til covid-19.

Erklæringen findes på borger.dk.

Eksempel

En person, der er overgået til efterløn, bliver den 1. januar 2020 ansat til 10 timer om måneden på en fabrik, der producerer værnemidler. På grund af covid-19 har personen 20 timers arbejde om måneden i januar 2022. De 10 timers merarbejde medfører ikke fradrag i efterlønnen i januar 2022.

Alt arbejde hvis du er ansat efter den 1. marts 2020

Hvis du er overgået til efterløn og ansættes i et nyt ansættelsesforhold den 1. marts 2020 eller senere, fritages du for fradrag i efterlønnen for arbejdet i perioden 01.01.22 - 31.12.22, hvis arbejdet er direkte relateret til covid-19.

Vi skal bruge en erklæring, hvor arbejdsgiveren erklærer, at det nye arbejde relateres til covid-19. Erklæringen skal indsendes sammen med efterlønskortet.

Erklæringen findes på borger.dk.

Eksempel

En person, der er overgået til efterløn, bliver ansat 30 timer om ugen fra den 1. januar 2022, hvor personen skal vaccinere imod covid-19. De 30 timer timers arbejde medfører ikke fradrag i efterlønnen.