Faglig Kommentar: FH skal kigge indad for at styrke den danske model

24. maj 2022

Faglig Kommentar af landsformand Johnny Nim, Det Faglige Hus

Fagbevægelsens Hovedorganisation har på et storstilet topmøde i København lanceret en 15 punkts plan med henblik på at styrke den danske model. På nær enkelte undtagelser forudsætter handlingsplanen, at der er et politisk flertal, som sætter ind med øget lovgivning.

Hele ideen med den danske model er, at lønmodtagere og arbejdsgivere selv aftaler løn- og arbejdsvilkår, og det er noget af en falliterklæring, når FH’s ledelse nu vil have politikerne til at gribe ind på de områder, hvor de ikke selv kan nå i mål.

Større fradrag på fagforeningskontingenter, masser af klausuler samt dummebøder i form af et særligt arbejdsmarkedsbidrag for virksomheder, der ikke har tegnet overenskomst, er nogle af hovedelementerne.

Og når man samtidig foreslår ”en pligt til at sikre sædvanlige danske løn- og arbejdsvilkår”, så er det det samme som at smide handsken i ringen og erkende, at der gennem tiden er flygtet så mange medlemmer, at FH ikke længere spiller den samme rolle på arbejdsmarkedet, og slet ikke det private område.

FH har siden 2011 mistet 375.000 medlemmer

FH har siden 2011 mistet 375.000 medlemmer, så organisationen med de tilbageværende 1.048.000 fylder mindre og mindre ude på arbejdspladserne. De ”gamle” FTF-forbund har stort set holdt skansen, mens de tidligere LO-forbund bløder. Sidste år alene flygtede der 14.961 medlemmer fra FH, og det passer jo meget godt i forhold til medlemsvæksten i fagforeningerne i Det Faglige Hus på over 13.000 medlemmer.

Vi har især hentet medlemmer fra Dansk Metal, 3F, FOA, HK, Serviceforbundet og TL, der tilsammen tegner sig for et fald i medlemstallet på over 11.000.

Så måske skulle FH i virkeligheden lade pegefingeren hvile på sig selv, når man skal komme med en stribe bud på at stoppe medlemsflugten – ændre minus til plus. Fælles a-kasser, færre afdelinger, højere effektivitet i fagforeningerne og øget fokus på at pleje medlemmernes interesser fremfor at drive svinedyre kursuscentre, føre landspolitik eller holde sæderne varme i landets kommunalbestyrelser er blot nogle forslag til at reducere omkostningerne og bringe kontingenterne ned på et niveau, som medlemmerne kan og vil betale.

Vi er klar til dialog

Det Faglige Hus runder i denne uge et medlemstal på 187.000, og vi har siden nytår og inden udgangen af maj måned haft en nettofremgang på over 10.000 medlemmer.

Vi er til enhver tid klar til en dialog om et fremtidigt samarbejde og på sigt et muligt medlemskab af FH. Vi kommer med et medlemsvolumen, der kan bringe FH op på næsten 1,25 millioner medlemmer og således medvirke aktivt til at styrke den danske model, ikke mindst på det private område.