God dialog med Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om de lange sagsbehandlingstider

11. november 2022

Vi har råbt vagt i gevær overfor Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), da vi længe har været utilfredse med sagsbehandlingen af arbejdsskadesager. Chefadvokat i Det Faglige Hus Martin Bondesen og 3 arbejdsskadekonsulenter Mie Lund, Lotte Lindblad og Karin S. Ohrt tog derfor straks imod mødeinvitationen fra AES.

Foto: Chefadvokat i Det Faglige Hus Martin Bondesen, arbejdsskadekonsulent Mie Lund, arbejdsskadekonsulent Lotte Lindblad og arbejdsskadekonsulent Karin S. Ohrt. 

Mødet hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) den 24. oktober 2022 var godt og konstruktivt, og ledelsen var meget lydhør overfor vores kritikpunkter.

Vi drøftede bl.a. de lange sagsbehandlingstider og sagsbehandlingens kvalitet, og ledelsen forklarede om de tekniske udfordringer, der desværre har været skyld i mange af problemerne.

AES informerede også om en række indsatser, som de allerede er i gang med og nogle initiativer til, hvordan vi kan medvirke til, at sagsbehandlingen går så glat som muligt.

Tekniske udfordringer

AES har haft store tekniske udfordringer siden de i april 2022 indførte et nyt sagsbehandlingssystem. Der opstod mange tekniske problemer, som AES desværre ikke kunne forudse, hvilket både har været med til at forlænge sagsbehandlingstiden, og i nogle sager også medførte fejlagtige afgørelser.

En af de store udfordringer ved det nye sagsbehandlingssystem har været håndtering af post. Der kunne gå mellem 2 – 3 måneder, før posten gik ind på den enkelte arbejdsskadesag.

AES forventer, at de i slutningen af november 2022 er kommet igennem stakken med ophobet post. Herefter vil posten blive registreret i løbet af 1 – 2 uger.

Generelle fejl hos AES

Der har over en længere periode i mange af arbejdsskadesagerne været ens og generelle fejl. Ledelsen i AES har allerede få dage efter mødet fået rettet op på disse fejl.

Vi hjælper

Vi fik også en generel snak om, hvad vi som repræsentanter for vores medlemmer kan gøre anderledes i forhold til at smidiggøre sagsbehandlingen. Fx vil vi fremover undgå at sende mails til AES, men derimod sende oplysningerne direkte via systemet SeSag hos AES.

Hvornår bliver behandlingstiden normal?

Sagsbehandlingstiderne vil desværre fortsat være meget lange, men vi oplevede, at ledelsen i AES arbejder målbevidst på at indføre arbejdsgange, der vil være med til at forkorte behandlingstiden og forbedre sagsbehandlingen.

Læs mere om, hvordan vi hjælper med din arbejdsskade.