LG vil ikke længere indberette de indefrosne feriepenge

9. marts 2021

Det Faglige Hus har bedt beskæftigelsesminister Peder Hummelgaard (S) ændre lovgivningen, så Lønmodtagernes Garantifond (LG) skal indberette indefrosne feriepenge for alle lønmodtagere, der har fået eller venter på en afgørelse i deres sag.

De første cirka 60 milliarder kroner i indefrosne feriepenge blev udbetalt i efteråret 2020, og mange lønmodtagere ser frem til, at de kan få feriepenge for yderligere 2 uger, cirka 40 milliarder i alt før skat, udbetalt her i foråret 2020.

Men forudsætningen for at få udbetalt noget som helst er, at ens tilgodehavende er indberettet til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler. Nu er der imidlertid opstået tvivl, hvem der skal stå for indberetning for alle de lønmodtagere, som har haft eller har rejst et krav ved LG.

LG peger på kuratorerne

Hidtil har LG stået for indberetningen, men nu har de ændret praksis og mener, at de ikke skal indberette indefrosne feriepenge, hvis der ikke samtidig er er anmeldt løn eller andet i perioden fra 1. september 2019 til udgangen af august 2020.

Ifølge LG er det i disse tilfælde kuratorerne i konkursboerne, der skal indberette.

Ændring af LG-loven

”Det mener vi er uhensigtsmæssigt. For det første har kurator ofte en lang sagsbehandlingstid, for det andet har de ikke samme adgang til indberetning som fx en arbejdsgiver, og for det tredje vil nogle kuratorer formentlig afvise anmodningen ved at henvise til, at der ikke er midler i boet, så kurator derfor ikke får penge for sit arbejde,” siger Lars Brobak og Martin Bondesen, henholdsvis faglig chef og chefadvokat i Det Faglige Hus.

De har nu anmodet beskæftigelsesminister Peder Hummelgaard om at få ændret LG-loven, så det er LG, der pålægges opgaven med at indberette. Anmodningen til ministeriet er også sendt i kopi til Folketingets Beskæftigelsesudvalg, der nu også har henvendt sig til ministeren.

Peder Hummelgaard oplyser i sit svar til udvalget, at han er bekendt med problemstillingen, og at han er i dialog med både LG og arbejdsmarkedets parter for at få finde en løsning.