Mænd har fået for lidt i erstatning

23. januar 2017

Du har måske mulighed for at få din arbejdsskadesag genoptaget, hvis du er mand, offentligt ansat og har modtaget erstatning for tab af erhvervsevne udbetalt som et engangsbeløb.

Mænd har modtaget mindre i erstatning for tab af erhvervsevne end kvinder i de tilfælde, hvor erstatningen er udbetalt som et engangsbeløb.

EU-domstolen fastslog i september 2014, at det er i strid med EU's direktiv om ligebehandling for mænd og kvinder, at mænd i visse tilfælde har modtaget mindre i erstatning.

Dommen fra EU betyder, at en række sager kan blive genoptaget hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES).

Tidligere blev engangsbeløb vedrørende erstatning for tab af erhvervsevne ikke beregnet ens for kvinder og mænd. Erstatningerne til mænd var mindre.

AES genoptager selv de relevante sager, hvor der er truffet afgørelse fra den 3. september 2014 og nyere sager.

Vigtigt, at du kontakter os

Sager fra før 3. september 2014 bliver kun genoptaget, hvis man selv kontakter AES.

Det er relevant at søge om at få din sag genoptaget, hvis du i perioden fra den 22.12.84 - 02.09.14 har modtaget erstatning for tab af erhvervsevne som et engangsbeløb.

Du skal også opfylde følgende betingelser: 

  • Du er mand.
  • Din arbejdsskade er anerkendt.
  • Du var offentligt ansat.
  • Du var offentligt sikret.

Kontakt Social Team, hvis du ønsker en sag genoptaget, eller er i tvivl, om det er relevant for dig.

Offentligt sikret betyder, at din erstatning blev udbetalt af Staten, Regionen, Selvforsikrede kommuner eller Folkekirken. 

Hvis din arbejdsgiver havde tegnet en forsikring, så din erstatning blev udbetalt af et forsikringsselskab, så kan din sag ikke blive genoptaget.

Siden den 1. marts 2015 har beregningen været ens for kvinder og mænd.