Nytænkning af beskæftigelsesindsatsen

1. juli 2022

Folketinget har i juni 2022 indgået en aftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen, som skal forenkle forløbet for ledige. Nytænkningen er planlagt til at skulle træde i kraft i etaper, og de første ændringer er planlagt til at gælde fra den 22. marts 2023. De endelige regler er dog ikke endeligt på plads endnu.

Opdateret den 7. februar 2023

Muligt at vælge digitale samtaler

Den nye aftale betyder, at du som ledig - også i de første 6 måneder af din ledighed - typisk selv kan vælge, om du vil holde en samtale digitalt, telefonisk eller fysisk med a-kassen eller jobcentret. Dette gælder både en samtale, som du selv booker, og en du bliver indkaldt til. Du skal dog altid møde fysisk op til den første samtale ved os og jobcentret.

Vi og jobcentret kan også altid ændre din ønskede mødeform til fysisk fremmøde, hvis vi vurderer, at der er behov for det. Det vil vi fx gøre, hvis vi er i tvivl om du står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Din mulighed for frit at vælge mødeform kommer sandsynligvis til at gælde fra den 22. marts 2023.

Mere ansvar til a-kasserne

Fra den 1. januar 2024 er der planer om forenkling af kontaktorløbet for ledige dagpengemortagere, hvor vi får ansvaret for indsatsen i de første 3 måneders ledighed.

Vi får således ansvaret for 3 samtaler i de første 3 måneder af din ledighed, og jobcentret får ansvaret for 3 samtaler i de næste 3 måneder (vi kan deltage i din første samtale med jobcentret).

Derudover kan vi holde ekstra samtaler om din rådighed, hvis vi mener, at det er nødvendigt.

Lovforslaget om dette er ikke fremsat og vedtaget endnu.

Aktiveringstilbud m.m.

Den nye aftale betyder også, at jobcentret fra den 22. marts 2023, hvis det bliver vedtaget, ikke længere kan give dig ret- og pligt-tilbud i form af vejledning og opkvalificering. Du vil i stedet primært komme i virksomhedsrettede tilbud fx virksomhedspraktik for at styrke din tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Samtidig har kun vi - og ikke jobcentret - pligt til at vejlede om muligheden for jobrettet uddannelse.

Vi informerer løbende om de nye regler her på hjemmesiden.