Nytænkning af beskæftigelsesindsatsen

1. juli 2022

Folketinget har i juni 2022 indgået en aftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen, som skal forenkle forløbet for ledige. Nytænkningen er planlagt til at skulle træde i kraft i etaper, og de første ændringer er planlagt til at gælde fra den 1. januar 2023. De endelige regler er dog ikke endeligt på plads endnu.

Opdateret den 18. oktober 2022

Muligt at vælge digitale samtaler

Den nye aftale betyder, at du som ledig typisk selv kan vælge, om du vil holde en samtale digitalt, telefonisk eller fysisk med a-kassen eller jobcentret. Dette gælder både en samtale, som du selv booker, og en du bliver indkaldt til. Du skal dog altid møde fysisk op til den første samtale ved os og jobcentret.

Vi og jobcentret kan også altid ændre din ønskede mødeform, hvis vi vurderer, at der er behov for det. Det vil vi fx gøre, hvis vi er i tvivl om du står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Din mulighed for frit at vælge mødeform kommer sandsynligvis til at gælde fra den 1. januar 2023, men folketingsvalget den 1. november 2022 kan komme til at ændre på dette.

Antal samtaler med a-kasse og jobcenter

Fra 2024 er der også planer om et nyt samlet kontaktforløb med i alt 6 samtaler.

Vi har ansvaret for 3 samtaler i de første 3 måneder af din ledighed, og jobcentret har ansvar for 3 samtaler i de næste 3 måneder (vi kan deltage i din første samtale med jobcentret).

Derudover kan vi holde ekstra samtaler om din rådighed, hvis vi mener, at det er nødvendigt.

Det nye forløb kommer kun til at gælde, hvis det kan samle flertal i det nye folketing.

Jobformidling og aktiveringstilbud

Den nye aftale betyder også, at arbejdsgiverne i endnu højere grad kan få hjælp af a-kasserne til rekruttering og jobformidling.

Dette er en service, som vi allerede nu tilbyder, så virksomheder, der mangler arbejdskraft, kan få hjælp – læs mere om Jobmatch.

Derudover betyder aftalen, at du som ledig primært vil komme i virksomhedsrettede tilbud fx praktik for at styrke din tilknytning til arbejdsmarkedet. Det vil sige, at du som udgangspunkt ikke længere kan få tilbud om vejledning og opkvalificering i form af fx danskundervisning, jobsøgningskurser m.m.

Vi informerer løbende om de nye regler her på hjemmesiden.