Opholdskravet er afskaffet

28. januar 2020

Opholdskravet er afskaffet fra den 1. februar 2020, så det ikke længere er en betingelse for at få ret til dagpenge.

Der er indført en overgangsordning, så du ikke kommer i klemme, hvis du har meldt dig ud af a-kassen pga. opholdskravet. Det kan du læse om nedenfor.

Få genoprettet dit medlemskab

Hvis du har meldt dig ud af a-kassen i perioden 01.01.19 - 31.01.20, fordi du har været ramt af opholdskravet eller er blevet slettet i perioden, pga. du ikke har betalt kontingent, har du mulighed for at få genoprettet dit medlemskab, så du ikke mister din anciennitet.

Du vil kunne få dagpenge fra den første dag i den måned, hvor du beder om at få medlemskabet genoprettet, hvis du opfylder de øvrige betingelser for ret til dagpenge. Til gengæld skal du efterbetale kontingent for den periode, hvor du har været udmeldt.

Kontakt os på tlf. 7610 9302, hvis du ønsker at få genoprettet dit medlemskab.

Du skal søge inden den 31. juli 2020

Du kan kun få genoprettet dit medlemskab i perioden 01.02.20 - 31.07.20.

Det er derfor vigtigt, at du søger om at få dit medlemskab genoprettet hurtigst muligt og senest den 31. juli 2020, da det ikke længere vil være muligt efter denne dato.

Nyt medlem

Hvis du ikke ønsker at få genoprettet dit medlemskab, har du selvfølgelig også mulighed for, at melde dig ind som nyt medlemSå vil du skulle optjene anciennitet på ny, før du kan få ret til dagpenge.

Du er velkommen til at kontakte os på tlf. 7610 9302, hvis du har spørgsmål.

Læs mere om afskaffelsen af opholdskravet.