Pension til dagpengemodtagere

1. april 2019

Modtager du dagpenge, feriedagpenge eller EØS-dagpenge, vil du fra den 1. januar 2020 spare op til pension.

Indbetalingen til pensionsordningen ATP bliver betalt af staten. Det vil sige, at du ikke vil få beløbet fradraget i dine dagpenge.

Procentsatsen udgør i 2020 0,3 % af de udbetalte dagpenge eller feriedagpenge m.m. Satsen stiger gradvist frem til 2030, hvor den vil udgøre 3,3 %.

Pension i stedet for satspulje

Loven blev vedtaget den 28. marts 2019. Den er en konsekvens af finanslovsaftalen, hvor regeringen og Dansk Folkeparti afskaffede satspuljen. Pengene fra satspuljen skal i stedet bruges til pension for personer på overførselsindkomster.

Formålet med satspuljen var at forbedre vilkårene for de svage grupper i samfundet. Den blev finansieret ved, at overførselsindkomsterne ikke fulgte den generelle lønudvikling. 

Pension betalt af arbejdsgiver

Læs også om pension, når du er i arbejde.