Så er det tid til overenskomstforhandlinger

14. oktober 2021

Det Faglige Hus og Arbejdsgiverforeningen KA har nu fremsendt vores respektive oplæg til den kommende tids overenskomstforhandlinger for omkring 15.000 ansatte i 1.100 danske virksomheder.

Foto: Martin Bondesen, chefadvokat i Det Faglige Hus

Den nuværende overenskomst mellem Det Faglige Hus og Arbejdsgiverforeningen KA udløber med udgangen af marts 2022, og de igangværende forhandlinger omhandler en ny 3-årig aftale for 2022-2025.

Vi har forud for processen haft følere ude hos de tillidsfolk, der er valgt i nogle af KA-virksomhederne, og foruden lønstigninger, lægger vi op til at få nedsat forskellige anciennitetskrav og få hævet pensionsbidraget.

Pension på 15%

Pensionsbidraget er i forvejen bedre, end man ellers ser på arbejdsmarkedet. Det sædvanlige er en 12% ordning, hvor arbejdsgiveren betaler 8% og lønmodtageren de sidste 4%. På KA-overenskomsten er arbejdsmarkedspensionen på 15%, hvor lønmodtagerdelen er 4,5%, mens arbejdsgiverne betaler 10,5%.

Det er i øvrigt svært at måle overenskomster op mod hinanden, da det er svært at sætte kroner og ører på bløde” værdier” som fx længere opsigelsesvarsler og seniorordninger.

Gods- og buskørsel

Efter at det såkaldte Overenskomstnævn i sommer vurderede på Det Faglige Hus’ overenskomst med KA på gods- og buskørsel, har alle parter på arbejdsmarkedet erkendt, at vi sagtens kan hamle op med andre overenskomster.

”Vi har aldrig været i tvivl om, at vores overenskomst med KA sagtens kan stå mål med de øvrige overenskomster for gods- og buskørsel. Nu har Færdselsstyrelsen også blåstemplet aftalen med KA og sat en streg under, at både vores medlemmer og andre chauffører, der kører på denne overenskomst, har ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Ligesom det også gælder for taxi- og flextrafik, hvor vi direkte er nævnt i bemærkningerne til loven,” siger Martin Bondesen, chefadvokat i Det Faglige Hus.