TR’er er godt klædt på efter grunduddannelse

12. november 2019

Lørdag den 2. november deltog 7 tillidsrepræsentanter på grunduddannelsen for TR i Det Faglige Hus’ hovedkontor i Esbjerg. 

Grunduddannelsen for TR varede 3 timer og bød ud over faglig viden også på spændende netværk med de andre deltagere. Der var bl.a. repræsentanter fra busbranchen, træindustrien, entreprenørarbejde og en erhvervsskole.

Din rolle som TR

Deltagerne blev undervist i deres rolle som TR, dvs. både rettigheder, pligter og deres personlige egenskaber. Et tema var især integriteten som tillidsrepræsentant, da der er mange øjne på det arbejde, som en TR udfører.

Der blev talt om faldgruber, og hvordan en TR kan gøre sig uheldigt bemærket, og om succesoplevelser, når det fx lykkes at forhandle et løntillæg for en medarbejder m.m.

”Vi havde en rigtig god dag, og der var en super energi med en god blanding af erfarne og nye tillidsrepræsentanter,” siger underviser faglig konsulent Lis B. Grønbech.

Årligt tillæg på 9000 kr.

Efter uddannelsen har alle deltagerne fået ret til et årligt tillæg på 9000 kr. som tillidsrepræsentant. Har man ikke været TR hele året, opgøres tillægget forholdsmæssigt, så man får 750 kr. pr. måned, man har været valgt som TR.

Tillægget er aftalt i den nye overenskomst mellem Det Faglige Hus og Arbejdsgiverforeningen KA.

Vil du også være tillidsrepræsentant?

Grunduddannelsen er for tillidsrepræsentanter under KA overenskomsten. Kunne du også tænke dig at blive tillidsrepræsentant på din arbejdsplads, så kan du læse mere om valg her

Hvis du bliver valgt som arbejdsmiljørepræsentant eller tillidsrepræsentant på din arbejdsplads, er det vigtigt, at du fortæller os om dit tillidshverv.