VI MENER: Det handler om at komme overens

3. december 2019

Det Faglige Hus har for nylig rundet en ikke helt almindelig mærkedag, nemlig 2-års dagen for indgåelse af vores første landsdækkende, kollektive overenskomst med Arbejdsgiverforeningen KA.

Kommentar af landsformand i Det Faglige Hus, Johnny Nim

Ligesom de 1.100 arbejdsgivere i KA med overenskomsten kan signalere over for samarbejdspartnere, kunder og myndigheder, at der ordentlige løn- og arbejdsvilkår i deres virksomheder, så er Det Faglige Hus garant for, at det også er tilfældet.

Vi repræsenterer op imod 15.000 lønmodtagere på denne overenskomst. Udover arbejdet med forbedrede lønvilkår er vi også konstant på tæerne for bedre arbejdsmarkedspensioner og fleksible vilkår for seniorerne.

Et alternativ til de "gamle" fagforeninger

Der skal dog ikke herske tvivl om, at det altid vil være det enkelte medlem, der er i fokus i Det Faglige Hus, uanset om vedkommende er ansat på en arbejdsplads med overenskomst eller ej. Men gennem den kollektive, landsdækkende overenskomst har vi fået mulighed for at forny overenskomsttænkningen, noget som vi har efterlyst i mange år. Det Faglige Hus vil ikke bare være et alternativ til de ”gamle” fagforeninger. Vi tør også tænke alternativt.

Fleksibelt seniorliv er et af de områder, hvor vi er trådt i karakter og sammen med arbejdsgiverforeningen har skabt en model for, hvordan man gøre det attraktivt for seniorer at blive på arbejdsmarkedet efter folkepensionsalderen og samtidig hjælpe de ansatte, der er slidt op før tid.

Ligeledes har vi i de forgangne to år skudt en hvid pil igennem mange af de ”etablerede” fagforeningers påstand om, at vedligeholdelse af en kollektiv overenskomst er så tidskrævende, at det er nødvendigt at opkræve et kontingent, der er op til 5 gange højere end det, som du betaler i Det Faglige Hus. Jo, selvfølgelig koster det tid at tage et samfundsmæssigt ansvar, men slet ikke i den størrelsesorden, som nogle påstår.

Stærkt netværk af tillidsrepræsentanter

Vi hilser også med tilfredshed, at der vælges tillidsrepræsentanter i flere og flere KA-virksomheder. Dem uddanner vi, så de er i stand til at hjælpe deres kolleger og løse de fleste af de problemer, der måtte opstå ude på arbejdspladsen.

Et bredt og stærkt netværk af tillidsrepræsentanter giver os også mulighed for at stikke en finger i jorden og få en meget stærkere fornemmelse af, hvad vi skal prioritere, når vi sidder ved forhandlingsbordet. Vi presser naturligvis på for at få vores ønsker igennem hos modparten og har i vid udstrækning haft held med dette. Men som navnet antyder, handler det til 7. og sidste om at komme overens.