Hvornår kan jeg se en endelig opgørelse over mine indefrosne feriepenge?

Senest den 31. december 2020 skal din arbejdsgiver indberette til fonden, Lønmodtagernes Feriemidler, hvor meget ferie du har optjent i overgangsperioden 01.09.19-31.08.20.

I starten af 2021 sender fonden dig en opgørelse over, hvor mange feriepenge, din arbejdsgiver har indberettet.

Fejl?

Du er selv ansvarlig for at kontrollere, at dine feriepenge stemmer.

Er du ikke enig i din arbejdsgivers opgørelse af dine feriepenge, så skal du kontakte din arbejdsgiver og få det rettet.

Læs om: