Skal jeg trækkes i løn fra mit løntilskudsjob, når jeg holder ferie?

Når du holder ferie fra dit job med løntilskud, er du stillet som en ordinært ansat og har selvfølgelig ret til ferie. Hvis du har feriepenge fra en tidligere arbejdsgiver eller optjent feriedagpenge fra a-kassen, kan du søge om disse. Der skal ikke udbetales løn til dig under ferien.