Kan platformsarbejde hos fx Wolt og Foodora bruges til at optjene dagpenge?

Du kan kun optjene ret til dagpenge ved at opfylde indkomstkravet på 263.232 kr. (fuldtid) eller 175.488 (deltid), hvis din lønindkomst er optjent på sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår. Dette er desværre sjældent tilfældet, når du er platformsarbejder fx hos Wolt, selvom skatterådet har afgjort, at du skal opfattes som lønmodtager.

Skatterådet har i et bindende svar afgjort, at arbejdstagere ved Wolt, er lønmodtagere. Det gælder også, selvom du har registeret arbejdet for Wolt med et cvr-nr., og i princippet kunne opfattes som selvstændig. Det samme gælder, hvis du arbejder for andre platforme.

Almindelige løn- og ansættelsesvilkår

For at din lønindkomst som lønmodtager kan bruges til at opfylde indkomstkravet, skal den være optjent på almindelige løn- og ansættelsesvilkår.

Det indebærer bl.a.:

  • Du skal arbejde under de sædvanlige lovpligtige ansættelsesvilkår for ferie, opsigelse, arbejdstid m.m., der gælder i din branche.
  • Dine ansættelsesvilkår skal være i overensstemmelse med almindelige ansættelsesvilkår i branchen.
  • Lønnen skal enten være udbetalt efter en overenskomst, eller den skal være sædvanlig indenfor branchen.
  • Lønnen skal som udgangspunkt være over 136,81 kr. pr. time (2024), for at den anses for almindelig.

Ikke almindelige ansættelsesvilkår

Flere platformsarbejdere får ikke ferie med løn eller feriegodtgørelse, ligesom der ikke betales ATP. Det kan fx skyldes, at platformen (fx Wolt), ikke anser dig for at være lønmodtager på trods af skatterådets vurdering.

Løn fra sådanne ansættelsesforhold er derfor ikke optjent under sædvanlige ansættelsesvilkår i Danmark, og din løn kan derfor ikke bruges til at opfylde indkomstkravet.

Ikke almindelig løn

Er din løn ved Wolt eller en anden platform under 136,81 kr. pr. time, undersøger vi om lønnen er sædvanlig.

Wolt oplyser fx på deres hjemmeside, at gennemsnitslønnen for deres platformsarbejdere er 160 kr. pr. time, og den løn er derfor som udgangspunkt høj nok, til at du kan bruge den til at opfylde indkomstkravet.

Har du spørgsmål?

Hvis du arbejder ved en platform fx Wolt og har spørgsmål om dagpenge, er du velkommen til at kontakte A-kassens hotline, så vi kan vejlede dig om din konkrete situation.