Alternative fagforeninger haler ind på FH

9. marts 2021

Fagbevægelsens Hovedorganisation kan ikke klandre andre end sig selv og medlemsforbundene, at organisationsgraden er faldet med 16% hen over 20 år til bare 53%, siger Johnny Nim, landsformand i Det Faglige Hus.

Foto: Landsformand i Det Faglige Hus Johnny Nim

Mens mange fagforeninger fra det tidligere FTF-fællesskab har været i stand til at holde fast i deres medlemmer, er der flygtet så mange lønmodtagere fra de gamle LO-forbund, at den samlede organisationsgrad i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) er faldet fra 69% til bare 53% over en 20-årig periode.

64% er medlem i en fagforening

Organisationsgraden på det private arbejdsmarked er inden for mange brancher derfor meget lavere end de 53%.

En rapport udarbejdet af arbejdsmarkedsforskerne Jens Arnholtz og Steen E. Navrbjerg fra FAOS under Københavns Universitet afslører samtidig, at lønmodtagerne for en stor dels vedkommende svigter den etablerede fagbevægelse til fordel for alternative fagforeninger som Det Faglige Hus. Tæller man de alternative organisationers medlemstal med, er organisationsgraden på 64%.

Rekordhøj medlemsvækst

”De alternative fagforeninger, der står uden for FH, har i dag et medlemstal på omkring 400.000, og tæller vi a-kassemedlemmerne med, er vi tæt på en halv million lønmodtagere. FH har et medlemstal på 1,1 million medlemmer. Det Faglige Hus overtager i stor stil medlemmer fra især de gamle LO-forbund og appellerer mere end nogen anden faglig organisation til de unge lønmodtagere på arbejdsmarkedet,” siger landsformand i Det Faglige Hus, Johnny Nim, og tilføjer:

”Vi skammer vi os heller ikke over, at vi sidste år havde en rekordhøj medlemsvækst på netto 12.800 medlemmer, og at vi her i marts har mere end 163.500 medlemmer. Men vi tager ikke ansvaret for, at FH fortsat taber terræn.

Det ansvar ligger helt og holdent hos FH og organisationens medlemsforbund, der ikke tør at se i øjnene, at man ganske enkelt ikke får lønmodtagere til at betale stjernekontingenter hver måned som tak for noget, som fagbevægelsen har kæmpet sig frem til for 50-100 år siden.”

Et kontingent der er til at betale

Johnny Nim peger på, at de dyre forbund under Fagbevægelsens Hovedorganisation bør gå alle udgiftsbudgetterne igennem en gang til og om nødvendigt slagte op til flere hellige køer for på den måde at få kontingenterne ned på et niveau, som medlemmerne kan og vil betale.

Se vores billige priser i Det Faglige Hus.