Det Faglige Hus sætter ny vækstrekord

5. februar 2018

2017 bød ikke bare på den største medlemsvækst i Det Faglige Hus’ historie, men også nye udfordringer med kollektive overenskomster og arbejdsmarkedspolitik. Landsformand Johnny Nim bebuder, at organisationen med flere nye tiltag i år vil presse især LO og hovedorganisationens forbund endnu mere.

Det Faglige Hus har med en fremgang på 12.604 nye medlemmer sidste år haft den største medlemsvækst nogensinde i organisationens historie.

- Vi har uden undtagelse haft medlemsfremgang  alle årene. Finanskrisen lagde godt nok en dæmper på tingene i 2012 og 2013, men siden har vi fået 8.000-9.000 nye medlemmer om året. 2017 har dog været over al forventning med over 1000 nye medlemmer om måneden i gennemsnit, siger landsformand Johnny Nim.

Den voldsomme medlemsvækst har også afspejlet sig i masser af nyansættelser. Sidste år blev der ansat over 50 nye medarbejdere i Det Faglige Hus, så der ved årsskiftet er omkring 400 ansatte i hovedkontoret og de 8 afdelinger.

5. største faglige organisation

- Det Faglige Hus er nu Danmarks 8. største a-kasse og landets 5. største faglige organisation. Vi har aldrig været bange for at påtage os et arbejdsmarkedspolitisk ansvar, og jeg forudser, at vi får en endnu større rolle i fremtiden.

- Hos os kan medlemmerne til enhver tid være sikre på, at vi arbejder uafhængigt af partipolitiske interesser. Når vi går ind og forsøger at få politisk indflydelse, bunder det altid i snævre arbejdsmarkedspolitiske interesser, siger Johnny Nim.

Overenskomstpart

Han ser også med tilfredshed tilbage på, at Det Faglige Hus sidste år trådte ind som overenskomstpart  i forhold til arbejdsgiverforeningen KA med op imod 15.000 ansatte i medlemsvirksomhederne.

- Vi sikrede, at der fortsat er et alternativ til LO/DA under den danske model, og vi sikrede de ansatte i KA-virksomhederne mærkbare forbedringer. Her vil jeg især pege på lønstigninger på 4,5 % og i nogle brancher hele 9% henover en overenskomstperiode på bare 18 måneder, siger Johnny Nim

Overenskomsten er ret ny, og i de kommende måneder går Det Faglige Hus i gang med få kontaktpersoner og valgt tillidsrepræsentanter  i KA-virksomhederne.

130.000 medlemmer

Det Faglige Hus er også kommet godt fra land i 2018, og organisationen har netop rundet 130.000 medlemmer,

- Cirka en fjerdedel af de nye medlemmer melder sig ind på anbefaling af andre medlemmer, og det er en uvurderlig tillidserklæring. Derfor er vi også konstant på tæerne for at bevare et højt serviceniveau samt udvikle hele organisationen, så det bliver endnu mere attraktivt at være medlem hos os.

Landsformanden bebuder desuden nye tiltag, som vil presse ikke mindst LO og hovedorganisationens forbund endnu mere. De har ifølge deres egne tal mistet en kvart million medlemmer på 10 år - 445.000, hvis man som Danmarks Statistik også trækker pensionisterne fra.

- Det er for tidligt at afsløre mere, men jeg kan garantere, at det vil vække opsigt og sende rystelser gennem den såkaldte ”etablerede” fagbevægelse.