Det Faglige Hus: Vi kan give FH mere volumen

25. maj 2022

Det er præcis 10 år siden, at Det Faglige Hus fik nej til medlemskab af LO.  Efter en fortsat voldsom medlemsflugt fra især LO-forbundene og etableringen af en ny, stor hovedorganisation med både LO- og FTF-forbund, er tiden moden til endnu en forsøg på dialog, mener landsformand Johnny Nim.

Mens der ikke har været noget at juble over FH’s topmøde om den danske model, er der anderledes begejstring og optimisme hos Det Faglige Hus i den modsatte ende af landet. Organisationen har siden nytår haft en medlemsfremgang på over 10.000 medlemmer, og lige om lidt passerer man et medlemstal på 187.000 medlemmer i alt i fagforening og a-kasse.

”Forbundene under FH har på 10 år mistet 375.000 medlemmer. Det Faglige Hus kan som følge af vores konstante og stærke vækst give Fagbevægelsens Hovedorganisation et tiltrængt volumen og bringe antallet af FH-organiserede lønmodtagere tilbage til 2012-niveau. Vi er åbne for en dialog med FH med henblik på at styrke organisationsgraden og dermed den danske model, ikke mindst på det private område," skriver landsformand Johnny Nim blandt andet i en Faglig Kommentarwww.detfagligehus.dk.

Det er 4. gang, at Det Faglige Hus ”gør tilnærmelser” til den store hovedorganisation. Sidste gang var i 2012, hvor LO’s forretningsudvalg sagde nej med henvisning til, at optagelse af en tværfaglig organisation som Det Faglige Hus var i strid med hovedorganisationens grænseaftaler.

Det er ikke vejen frem at bede politikerne gribe ind

”Siden er der løbet meget vand igennem åen, og 3F har opslugt så mange andre forbund, at de efterhånden er lige så tværfaglige som os. Efter topmødet i dag lægger FH op til, at det er samfundet og politikerne på Christiansborg, der med lovgivning nu skal redde den danske model og forbundenes overlevelse i form af blandt andet større fradrag på kontingenter, klausuler til at tilgodese bestemte FH-forbund og dummebøder i form af ekstra arbejdsmarkedsbidrag til virksomheder, der ikke har overenskomst."

”Det er ikke vejen frem at bede politikerne gribe ind i løn- og ansættelsesvilkår, fordi man ikke selv slår til og fylder for lidt ude på arbejdspladserne. Flugten fra mange FH-forbund bunder ene og alene i, at disse forbund er blevet alt for dyre i forhold til det, som lønmodtagerne kan og vil betale,” siger Johnny Nim og tilføjer:

”Vi har ingen planer om mærkbare kontingentstigninger, selv om vi bliver medlemmer af FH og skal bidrage til omkostningerne i driften af en hovedorganisation. Og både vores næsten 200.000 medlemmer og deres kontingenter er vel lige så gode som alle andre lønmodtagere på det danske arbejdsmarked."

Overenskomstpart

Det Faglige Hus har siden 2017 været overenskomstpart med Arbejdsgiverforeningen KA på en kollektiv overenskomst for cirka 15.000 ansatte i 1100 medlemsvirksomheder. Det samarbejde kan sagtens fortsætte, også selv om Det Faglige Hus bliver en del af den store familie:

”FOA er allerede det gode eksempel på, at man som FH-forbund sagtens kan forhandle med både de offentlige arbejdsgivere og KA Pleje, der jo er en søsterorganisation til KA, som vi forhandler med, så det ser jeg ikke som noget problem," siger Johnny Nim.