Flere lønmodtagere melder sig ind i a-kassen

2. april 2020

Antallet er ledige medlemmer i Det Faglige Hus er steget med en tredjedel på 3 uger, men nu er kurven begyndt at flade ud. Til gengæld er der fortsat tryk på hos de medarbejdere, der står for indmeldelse i fagforening og a-kasse.

Mens det meste af Danmark er lukket ned, hersker der stor travlhed i Det Faglige Hus’ hovedkontor i Esbjerg. Marts måned bød nemlig ikke bare på en voldsom stigning i antallet af ledige. Corona-krisen har også udløst et sandt medlemsboom.

”Vi mærkede omgående konsekvensen af beslutningen om at lukke Danmark ned for cirka 3 uger siden i form af en voldsom stigning i ledigheden – fra cirka 7000 til over 10.000. Det gik rigtig stærkt den første uge, men siden er kurven heldigvis fladet ud, så ledighedstallet nu er på 10.600. Men situationen er fortsat alvorlig, og vi gør alt, hvad vi kan for at hjælpe vores ledige medlemmer," siger landsformand Johnny Nim.

Medlemsboom

Selv om der nu er lidt mindre tryk på telefonlinjerne til a-kassen, så gløder de fortsat hos de medarbejdere, der sørger for at indmelde nye medlemmer. I marts måned alene er der kommet 3680 nye medlemmer. Heraf er 1864 såkaldte nyoptagelser, altså lønmodtagere, der ikke tidligere har stået i fagforening og a-kasse. De resterende er lønmodtagere, der har ønsket af skifte fra andre fagforeninger og a-kasser.

”Det er både skidt og godt. Årsagen til de mange nye medlemmers pludselige interesse for a-kassen bunder i den usikkerhed, der er er opstået i kølvandet på coronakrisen. Omvendt er det positivt, at vi nu får endnu flere til at bidrage til den kollektive forsikringsordning, som a-kasserne jo er. Selv om dagpengesatsen er blevet udhulet de senere år, er dagpenge fortsat at foretrække frem for at skulle søge om kontanthjælp eller andre ydelser hos kommunen," siger landsformand Johnny Nim.

Samme billede som under finanskrisen

Han peger endvidere på, at mange både nye og nuværende medlemmer af a-kassen tegner en lønsikring og forsikrer sig til et supplement til dagpengene, så der ved ledighed kommer lige så mange penge ind på kontoen, som når medlemmet er i arbejde.

Det Faglige Hus oplevede et tilsvarende medlemsboom i starten af finanskrisen for godt 10 år siden. ”Dengang gik det pludseligt op for mange, at tiderne med høj beskæftigelse pludselig var forbi, og at man ikke uden videre kunne få et andet job. Dengang tog det 5 år, før kajakken var vendt og sejlede for fuld fart igen. Denne gang skulle vi gerne komme på ret køl igen meget hurtigere," siger landsformand Johnny Nim.

Det er blot 2 uger siden, at Det Faglige Hus rundede 150.000 medlemmer og satte endnu en milepæl.