Det Faglige Hus runder 150.000 medlemmer

20. marts 2020

Covid-19 har skabt travlhed blandt de ansatte i Det Faglige Hus. Især a-kassen kører på højtryk med at registrere flere tusind nyledige, inden der skal udbetales dagpenge i slutningen af næste uge.


Årets første måneder har budt på en enorm medlemsvækst i Det Faglige Hus, og vi har nu rundet 150.000 medlemmer. Glæden overskygges imidlertid lidt af corona-krisen og en uge, hvor omkring 2000 medlemmer af a-kassen har mistet deres arbejde.

”Det skulle have været en festuge, hvor vi både runder 150.000 medlemmer og samtidig præsenterer et tilfredsstillende årsregnskab i alle foreningerne på generalforsamlinger og årsmøder.

Selvfølgelig er vi glade og stolte, men vi ser også med største bekymring på udviklingen på arbejdsmarkedet som følge af corona-nedlukningerne og konsekvenserne for vores medlemmer,” siger landsformand Johnny Nim.

Som nævnt er i den forgangne uge kommet yderligere 2000 flere ledige i a-kassen, så der torsdag morgen var 9000 ledige medlemmer. Vi har dog kun set begyndelsen, og i Det Faglige Hus frygter man et scenarie med en ledighedsprocent på 10, inden Danmark er kommet igennem Covid-19 krisen.

A-kasse er Danmarks hurtigst voksende

”Det er så også nu, at vi kan bevise, at vi kan vækste uden at gå på akkord med kvaliteten i vores arbejde. Ifølge Danske A-kasser er vi den a-kasse, som har haft størst vækst fra 2014 til 2019. Vi fik over 41.000 nye medlemmer, mens 3F til sammenligning har mistet 36.600 medlemmer i samme periode.

Det samme mønster tegner sig for vores fagforeninger, og siden årsskiftet har vi haft en nettofremgang på 2.500 medlemmer i organisationen som helhed," siger Johnny Nim.

Uanset om telefonerne gløder nok så meget, så gennemfører vi som altid tilfredshedsmålinger på alle henvendelser til både fagforeninger og a-kasse, og vi kan notere os, at vi opretholder en meget høj score – både når det gælder reaktionstid på telefoner og mail og på de ansattes faglighed under sagsbehandlingen.

Selv om der hele tiden kommer flere ledige, så er det vores klare mål, at alle skal have deres dagpenge til tiden ved udgangen af næste uge.

Økonomisk stærk organisation

Milepælen med 150.000 kommer i kølvandet på de regionsgeneralforsamlinger og årsmøder, som organisationerne i Det Faglige Hus har holdt. I Esbjerg var det landsformanden selv, der gjorde status for såvel aktiviteter og økonomi i Det Faglige Hus.

”Vi er fortsat en økonomisk stærk organisation med en egenkapital på 200 millioner kroner i foreningerne tilsammen. Foreninger og selskaber under Det Faglige Hus kom sidste år ud med et samlet overskud på 18,8 millioner kr., heraf 2,2 millioner kr. fra vores forsikringsagentur og ejendomsprojekter.

Overskuddet skal også ses i lyset af, at vi kører med uændrede kontingenter i fagforeningerne for 11. år i træk, mens vi ligefrem har sænket kontingentet til a-kassen i hvert år i 5 år," siger Johnny Nim og tilføjer:

”Vi kører en helt klar strategi om at være så billig og konkurrencedygtig som muligt, men det er også vigtigt at have en solid opsparing. Hvis der kommer konflikt under overenskomstforhandlingerne for FH-forbundene, så udbetaler vi konfliktstøtte svarende til højeste dagpengesats til de af vores medlemmer, som af den ene eller anden grund forhindres i at passe deres arbejde.

Tilsvarende er a-kassen også rustet til de udfordringer, der kommer – for eksempel dem, som vi står over for i disse uger.”