Slut med at modregne ægtefælles indtægt i sociale pensioner

7. juni 2022

Folketinget har vedtaget, at der fra den 1. januar 2023 ikke længere skal ske modregning i social pension på grund af ægtefælles eller samlevers indtægt ved arbejde.

Modtager du senior-, førtids- eller folkepension kan du se frem til fra den 1. januar 2023 at få udbetalt din pension uafhængigt af, om din ægtefælle eller samlever har indtægt ved personligt arbejde.

Pensionen vil kun blive nedsat pga. dine egne indtægter og indtægter fra en evt. samlever eller ægtefælle, som ikke er indtægt ved personligt arbejde, men fx udbetalinger fra arbejdsmarkedspension og ratepension.

Hvad er indtægt ved personligt arbejde?

Indtægt ved personligt arbejde er bl.a. lønindtægt eller indtægt, der midlertidigt træder i stedet herfor.

Din ægtefælles eller samlevers indtægter i form af dagpenge, sygedagpenge eller efterløn skal altså ikke modregnes i pensionen.

Førtidspension kan ikke frakendes i en 3-årig periode

Lovforslaget indeholder også, at kommunerne i perioden 01.01.23 - 31.12.25 ikke kan frakende tilkendte førtidspensioner.

Førtidspensionen kan i perioden kun frakendes, hvis der er helt særlige omstændigheder.

Pensionen kan fortsat gøres hvilende, hvis pensionisten har en forholdsvis høj arbejdsindkomst.