Morten er flittig gæst i Byretten

27. september 2019

28-årige Morten Skov Tornbo har på 2 år ført ikke færre end 18 sager i Byretten og havde til rigelighed opfyldt kravet for at blive advokat. Nu glæder han sig til at føre prøvesager ved Landsretten.

Da Morten Skov Tornbo for 3 år siden blev jurist fra Syddansk Universitetscenter i Odense, tegnede det til en karriere inden for erhvervsret. Efter at have arbejdet nogle år med erhvervsret på advokatkontor, skiftede han til Det Faglige Hus og er blevet en særdeles flittig gæst i landets byretssale.

”Jeg kommer fra Esbjerg og har altid boet i byen – også mens jeg læste. I 2017 sad jeg til bords med en medarbejder i Det Faglige Hus ved et bryllup hos en fælles bekendt, og han talte varmt om sin arbejdsplads og nævnte, at jeg her havde masser af muligheder for at komme i retten. Det er en af de aspekter ved advokatgerningen, som jeg altid har haft lyst til at dygtiggøre mig indenfor,” fortæller 28-årige Morten Skov Tornbo.

Bestalling som advokat

Han var allerede fuldmægtig og i gang med uddannelsen som advokat, da han i september 2017 blev en del af afdelingen Faglig hjælp og Retssager i Det Faglige Hus´ hovedkontor ved Esbjerg Lufthavn og fik advokat Ulrik Odgaard-Mogensen som sin principal.

Morten har i de forgangne 2 år også været en af afdelingens flittigste gæster i landets byretter, og da han den 15. august 2019 fik sin bestalling som advokat, havde han mere end rigeligt opfyldt sin kvote, altså det antal prøvesager som alle fuldmægtige skal gennemføre.

Vandt ligebehandlingssag

”Min sidste sag var en ligebehandlingssag, en mand der var blevet fyret, mens han var på barsel. Den vandt jeg, ligesom jeg heldigvis også har vundet langt størsteparten af de sager, som jeg har ført,” siger Morten Skov Tornbo.

Efter at han har fået sin bestalling, har det været småt med sager. Morten har nemlig selv været på barsel, efter at han og hustruen Camilla fik Alfred på nu 6 måneder. Parret har i forvejen Carl på treethalvt. Camilla er ligeledes fra Esbjerg og arbejder som jordemoder på Sydvestjysk Sygehus.

Blikket rettet mod næste retsinstans

Nu har han blikket rettet mod næste retsinstans, men der er endnu ikke sat dato på, hvornår han får sin debut.

”Modparten har anket afgørelsen fra min seneste byretssag til Landsretten, og den håber jeg naturligvis at få som en af mine prøvesager, så jeg i første omgang kan få møderet for Landsretten og på sigt også for Højesteret,” siger Morten Skov Tornbo.

Få hjælp med din sag

Det Faglige Hus fører ca. 50-100 sager i byretten og landsretten om året. Kan vi ikke løse din sag ved rådgivning eller dialog med din arbejdsgiver, fører vi din sag videre fx ved domstolene.

Læs mere om faglig hjælp.