Nye dagpengeregler for selvstændige

14. juni 2018

Den 1. oktober 2018 træder der nye dagpengeregler i kraft, som kommer til at påvirke dig, hvis du er selvstændig eller selvstændig på efterløn. Reglerne kommer til at ligne reglerne for lønmodtagere noget mere.

Efter de nye regler vil vi ikke længere vurdere din selvstændige virksomhed ud fra skøn. Vi vil i stedet for i højere grad basere din dagpengeret på baggrund af faktiske oplysninger om din indtægt og aktiviteter.

Det vil sige, at du som noget nyt vil optjene dagpenge og få beregnet din dagpengesats ved, at vi som udgangspunkt kigger på din samlede A- og B-indkomst og evt. overskud i selvstændig virksomhed. Den faste dagpengesats for selvstændige afskaffes med de nye regler.

Der vil med de nye regler i øvrigt komme mere fokus på aktiviteten fx lønmodtageraktivitet, selvstændig virksomhed, formueforvaltning eller fritidsbeskæftigelse fremfor en fast status som enten lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende.

Vi gennemgår her nogle af de konsekvenser, som de nye regler kan få for dig i forskellige situationer.

Deltidsforsikring

Som noget nyt kan medlemmer med selvstændig virksomhed være deltidsforsikret.

Ophør med selvstændig virksomhed

Herudover vil det blive nemmere for dig at ophøre med selvstændig virksomhed fx ved, at du afmelder din virksomhed på virk.dk og fremviser et ophørsbevis.

Eller ved at du afgiver en tro og love-erklæring om ophør, hvis du ikke kan fremvise et ophørsbevis med det samme. 

Ingen ny virksomhed i 6 måneder

Med de nye regler indføres en såkaldt jobsøgningsperiode på 6 måneder. Det betyder, at du ikke må starte en ny selvstændig virksomhed i en periode på 6 måneder fra, at du er ophørt med selvstændig virksomhed. Du vil i så fald kunne miste dagpengeretten i en periode.

Selvstændig bibeskæftigelse

Hvis du er godkendt til en begrænset dagpengeret på 78 uger med selvstændig bibeskæftigelse, vil du fra den 1. oktober 2018 som udgangspunkt have ret til at få supplerende dagpenge i nye 30 uger. Din tidligere ret til 78 uger falder bort den 1. oktober 2018, uanset om du har forbrugt retten eller ej.

Hvis du tidligere har haft forbrug af supplerende dagpenge forud for den 1. oktober 2018, vil dette forbrug blive fratrukket de nye 30 uger.

Opstarte en virksomhed

Hvis du vil opstarte en virksomhed under din ledighed efter den 1. oktober 2018, kan det som noget nyt være muligt at få dagpenge i en begrænset periode.

Vær opmærksom på, at du i forhold til de nye regler kun kan ophøre med at drive selvstændig virksomhed én gang inden for en dagpengeperiode. Det vil dog blive muligt at optjene retten til at ophøre igen.

Selvstændig på efterløn

Hvis du efter den 1. oktober 2018 som selvstændig erhvervsdrivende skal opfylde 2-års-reglen eller optjene skattefri præmie som en del af efterlønsordningen, vil vi fra den 1. oktober 2018 opgøre 2-års-reglen og din skattefri præmie på baggrund af din A-indkomst, B-indkomst og overskud fra selvstændig virksomhed.

Medarbejdende ægtefælle

Hvis du er medarbejdende ægtefælle med en ansættelseskontrakt, anses du fra den 1. oktober 2018 som lønmodtager. Du vil dog have en venteperiode på 3 uger, hvis du ophører i din ægtefælles virksomhed, hvor du ikke vil kunne få dagpenge.

Ændring af aktivitet

Du kan opleve at få ændret din aktivitet den 1. oktober 2018, hvis vi vurderer, at din aktivitet skal defineres anderledes efter de nye regler. Det kan fx være, at vi vurderer, at du ikke længere har selvstændig virksomhed, men derimod fritidsbeskæftigelse.