Nye regler om efterløn for selvstændige

10. september 2018

Den 1. oktober 2018 kommer der nye regler for selvstændige og ret til efterløn. Reglerne har særlig betydning for dig, der er selvstændig og overvejer at gå på efterløn. Vi gennemgår de vigtigste ændringer her.

Ret til efterløn

Ophør af virksomhed

Ligesom i dag skal du også efter den 1. oktober 2018 ophøre med at drive selvstændig virksomhed for at kunne få ret til efterløn.

Men det bliver nemmere for dig at dokumentere dit ophør, idet det fremover kun vil kræve, at du bliver afmeldt CVR-registret og får et ophørsbevis fra SKAT.

Opfylde indkomstkrav

I dag er det et krav for at få ret til efterløn, at a-kassen vurderer, at du har drevet selvstændig virksomhed i ”væsentligt omfang” i 52 uger inden for de seneste 3 år. Fra den 1. oktober 2018 skal du i stedet opfylde et indkomstkrav.

Indkomstkravet betyder, at du inden for de seneste 3 år skal have tjent mindst 228.348 kr. (2018) som fuldtidsforsikret. Du kan højst medregne 19.029 kr. pr. måned (2018).

Til gengæld kan du medtage al indkomst, som du har tjent inden for de seneste 3 år. Det gælder både A- og B-indkomst, som du har betalt arbejdsmarkedsbidrag af, men også overskud fra selvstændig virksomhed.

Efterlønnens størrelse

Fra den 1. oktober 2018 beregner vi som udgangspunkt din dagpengesats ud fra, hvad du har tjent både som lønmodtager og som selvstændig. Ligesom i dag kan du dog højest få 18.663 kr. pr. måned (2018).

Udskydelsesreglen og skattefri præmie

Pr. 1. oktober 2018 ændres reglerne for, hvordan vi skal opgøre udskydelsesreglen, 2-års-reglen og skattefri præmie for selvstændige.

Vi skal ikke længere vurdere, om du har drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang. I stedet opgør vi det ud fra A- og B-indkomst, som du har betalt arbejdsmarkedsbidrag af, og overskud fra din virksomhed.

Nye dagpengeregler

Læs også om de nye dagpengeregler for selvstændige fra den 1. oktober 2018.