Opholdskrav til dagpenge er afskaffet igen

23. marts 2020

Det har været populært blandt danske lønmodtagere, at regeringen har afskaffet opholdskravet i dagpengeloven, og foreløbig har over 150 lønmodtagere meldt sig ind igen i a-kassen i Det Faglige Hus.

Nogle af dem, der blev ramt af opholdskravet, var Betina og Johnny Lehnemann (foto). Parret havde boet og arbejdet i Australien i 8 år og havde trofast betalt til deres a-kasse.

De vendte hjem til Danmark og Esbjerg i efteråret 2018 og erfarede, at de havde mistet deres dagpengeret og skulle betale kontingent i hele 7 år, før de igen havde ret til dagpenge i Danmark.

Parret tog konsekvensen og meldte sig helt ud af a-kassen, og det samme gjorde adskillige tusinde andre danske lønmodtagere, som var i samme situation som parret fra Esbjerg.

Alene Det Faglige Hus – A-kasse måtte sige farvel til flere hundrede medlemmer, som havde arbejdet eller opholdt sig i lande uden for EU.

Mange vil genoprettes i a-kassen

Der gik ikke dog mange timer efter regeringens beslutning om at afskaffe opholdskravet igen, før Det Faglige Hus blev kontaktet af en håndfuld tidligere medlemmer, der ville have genoprettet deres medlemskab, fordi de nu igen har ret til dagpenge.

I forbindelse med afskaffelsen får tidligere medlemmer nemlig i et halvt år, fra 1. februar og frem til udgangen af juli 2020 mulighed for at få genoprettet deres medlemskab og dagpengeret, hvis de har udmeldt sig pga. opholdskravet eller er blevet slettet pga. manglende betaling af medlemsbidrag i løbet af 2019.

Har du været ramt af opholdskravet, er det derfor vigtigt, at du bliver meldt ind igen, før fristen udløber den 31. juli 2020.

Det lykkedes at råbe politikerne op

Ægteparret Lehnemann er tilfreds med, at det til sidst lykkedes at råbe politikerne op.

”Det er fantastisk, at regeringen til sidst kunne se, at det, som man havde lavet, var forhastet og overilet. Jeg ved ikke, om opholdskravet også ramte den målgruppe, som politikerne ville ramme, men loven ramte i hvert fald også mange danskere, der som os havde arbejdet i udlandet,” siger Betina og Johnny Lehnemann.