Selvstændige kan få dagpenge uden forudgående medlemskab af en a-kasse

26. juni 2020

Hvis du er selvstændig og ikke har været medlem i en a-kasse, kan du nu få dagpenge uden at opfylde kravet om 1 års anciennitet i a-kassen.

Tilføjet den 11. september 2020:

Ordningen er blevet forlænget. Læs mere om, hvordan du får dagpenge som selvstændig pga. coronakrisen her.

Få dagpenge i perioden 09.07.20 - 08.08.20 

Selvstændige erhvervsdrivende, som driver virksomhed som hovedbeskæftigelse, og som ikke er medlem af en a-kasse, får i perioden 09.07.20 - 08.08.20 midlertidigt mulighed for at få ret til dagpenge under visse betingelser pga. coronakrisen.

For at få dagpenge skal du melde dig ind i a-kassen inden den 8. august 2020 og betale 12 måneders kontingent med det samme.  

Er du allerede medlem, kan du også få ret til dagpenge uden have været medlem i 1 år, hvis du betaler forskellen mellem 12 måneders kontingent og det, du allerede har betalt.

Derudover er det et krav, at du er medlem i mindst 1 år fremadrettet.

Vær opmærksom på, at du skal opfylde de almindelige betingelser for ret til dagpenge, herunder bl.a. indkomstkravet og kravet om ophør med drift af selvstændig virksomhed. Se dog nedenfor om forbud mod at holde åbent.

Medregn indkomst optjent i hele 2019

Benytter du dig af muligheden for at blive optaget i a-kassen, kan du ekstraordinært medregne indtægt for hele 2019, når du skal opfylde indkomstkravet, selvom du har fået indtægten i en periode, hvor du ikke var medlem.

Det gælder også, hvis du allerede opfylder kravet om 1 års medlemskab, men du ikke har været medlem i hele 2019. Vær opmærksom på, at det er et krav, at du forpligter dig til at være medlem i a-kassen 1 år fremadrettet, hvis vi skal medregne hele din indtægt i 2019.

Forbud mod at holde åbent

Er din virksomhed omfattet af et forbud mod at holde åbent pga. corona, kan du få dagpenge i perioden 09.07.20 - 08.09.20, uden at virksomheden skal ophøre.

For at få dagpenge skal du derudover have optjent ret til det, og din virksomheds væsentligste indkomstgrundlag skal være bortfaldet.

Du må ikke modtage støtte fra Erhvervsministeriets kompensationsordning for selvstændige, andre offentlige ordninger, der ikke er iværksat pga. COVID-19, eller private ordninger.

Mere info

Du er velkommen til at ringe til os på tlf. 7610 9303, hvis du har spørgsmål til den midlertidige ordning.