Selvstændige kan få genoptaget sager om dagpenge og efterløn

11. december 2019

Har du fået afslag på dagpenge eller efterløn, da du ophørte med selvstændig virksomhed, fordi du ikke havde solgt eller udlejet dine driftslokaler, kan du få sagen genoptaget.

Højesteret har med en dom den 30. april 2019 slået fast, at der ikke generelt kan stilles krav om, at dine driftslokaler skal være solgt eller udlejet, før du kan få ret til dagpenge eller efterløn.

Dommen har betydning for dig, hvis du har haft en sag om ret til dagpenge eller efterløn ved ophør af selvstændig virksomhed, som er afgjort efter reglerne indtil den 1. oktober 2018. Det vil sige før, der kom nye regler for ophør af selvstændig virksomhed.

Kontakt os

Hvis du før 1. oktober 2018 har fået afslag af a-kassen på dagpenge eller efterløn med den begrundelse, at du ikke havde solgt eller udlejet dine driftslokaler, og du dengang valgte ikke at klage over afgørelsen, så kan du kontakte os på tlf. 7610 9303. Vi vil herefter se på din sag igen.

Forældede sager

En sag om udbetaling af dagpenge eller efterløn forældes som udgangspunkt efter 3 år.

Ankestyrelsen og CKA har fastsat datoen for Højesterets dom den 30. april 2019. Det betyder, at krav på dagpenge eller efterløn, der kunne have været krævet betalt før den 30. april 2016, er forældede, medmindre forældelsesfristen i det konkrete tilfælde har været afbrudt fx pga. en retssag, der endnu ikke er afsluttet.

Hvis du vil vide mere

Du kan læse mere om genoptagelse af sagerne på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside.