VI MENER: Har du råd til pension?

7. juni 2019

Flere politiske partier har forud for og under de seneste ugers valgkamp stillet befolkningen i udsigt, at nedslidte lønmodtagere får mulighed for at gå på pension før tid.

Ingen af disse udspil har været så konkrete, at den enkelte lønmodtager har kunnet gennemskue, om han eller hun tilhører den gruppe af nedslidte, der kan komme i betragtning til en tidligere pension.

Uanset hvad kan vi ligeså godt indstille os på, at danske lønmodtagere mere end nogensinde selv skal spare op til deres egen alderdom.

Beregn din pension

Men hvor meget skal der egentlig stå på arbejdsmarkedspensionen og de øvrige opsparingsordninger, som man måtte have tegnet? Det tror jeg, at kun de færreste er i stand til at give et svar på, og derfor har vi udviklet en pensionsberegner.

Prøv vores pensionsberegner og test din opsparing og pensionsalder.

Og jeg blev da også selv lidt overrasket, da jeg tastede nogle eksempler ind på forskellige alders- og indtægtsgrupper. For eksempel skal en 55-årige ufaglært med en månedsløn på 23.000 kr. have opsparet knap 2 millioner kr. for at gå på pension som 67-årig og have samme rådighedsbeløb som i dag. Eksemplet forudsætter, at man får grundbeløbet fra folkepensionen og har en formue på 2-3 årslønninger. 

Samfundet svigter dem uden opsparing

Så diskussionen om tilbagetrækning burde i virkeligheden handle om, hvorvidt vi sparer tilstrækkelig mange penge op igennem et arbejdsliv, og om samfundet svigter de mange, der slet ikke har en pensionsopsparing på deres ansættelseskontrakt.

Under Det Faglige Hus’ overenskomstforhandlinger med arbejdsgiverforeningen KA blev det aftalt at indføre begrebet Fleksibelt Seniorliv, hvor de 10-15.000 ansatte får mulighed for at trække sig tilbage i op til 5 år før pensionsalderen.

Desuden er det aftalt i overenskomsten, at den arbejdsgiverbetalte del af pensionen blive hævet med 1,5 % til 10,5 % i alt over de næste 3 år, så pensionsindbetalingen kommer op på 15 % i alt. Vi lå i forvejen godt, men nu sikrer vi de ansatte en af de bedste pensionsordninger, når man sammenligner med andre timelønnede på det private område.