VI MENER: Tiden er løbet fra forskelsbehandling

8. marts 2018

Skiftende ministre har gennem årene afvist at ændre på forskelsbehandlingen af mænd og kvinder, når det gælder beregning af sygedagpenge til lønmodtagere med ukendt arbejdstid. Nu har Det Faglige Hus fået den siddende beskæftigelsesminister til at sætte en undersøgelse i gang.

Af landsformand Johnny Nim


At der ikke er ligeløn  mellem mænd og kvinder i Danmark er en kendsgerning, som vi desværre kommer til at leve med i mange år endnu. Men tiden er løbet fra forskelsbehandling på arbejdsmarkedet, og derfor er det vigtigt, at vi som faglig organisation presser på og får rettet op tingene overalt, hvor vi kan.

Langturschauffører og provisionslønnede sælgere

Jeg blev derfor helt glad, da jeg for et par uger siden fik et brev fra beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen med besked om, at han på baggrund af en henvendelse fra os har igangsat en analyse for at vurdere, om der skal ændres på beregningsprincipperne for udbetaling af sygedagpenge  til lønmodtagere med fast job, men med ukendt arbejdstid.

Der er tale om faggrupper som fx langturschauffører og provisionslønnede sælgere, hvor man på grund af statistiske beregninger laver negativ forskelsbehandling af mænd.

Mænds sygedagpenge beregnes efter en bestemt sats, der er højere end kvinders med den effekt, at når kvinder får sygedagpenge for 37 timer, så får mænd kun sygedagpenge i 33,4 timer.

Dom fra EU-domstolen

Princippet har været gældende siden 1990. Når beskæftigelsesministeren nu beder Kammeradvokaten om at analysere lovligheden af denne praksis, er det fordi vi i Det Faglige Hus faldt over en dom fra EU-domstolen.

Det er ifølge EU ulovligt at anvende almene statistiske principper ved beregning af erstatninger af erhvervsevne, og der er nu indført ligestilling på området – også i Danmark. I Det Faglige Hus er vi overbeviste om, at EU-Domstolen vil nå frem til samme konklusion med sygedagpengene. Vi ser derfor frem til udfaldet af ministerens analyse og følger sagen til dørs.

Tiden er løbet fra forskelsbehandling på arbejdsmarkedet.