Voldsofre skal sikres hurtigere sagsbehandling

20. marts 2019

Vi hilser nyt lovforslag velkommen. Lovforslaget skal forkorte sagsbehandlingstiden for voldsofre, så de får hurtigere erstatning uden en retssag mod gerningsmanden.

Foto: Advokat Britta Thorsø

Ordningen, der skal sikre, at ofre for vold får hurtig erstatning uden en retssag mod gerningsmanden, har haft markant stigende sagsbehandlingstider i de seneste år.

Dette ønsker politikerne nu at gøre noget ved, og Justitsministeren har derfor den 6. marts fremsat et lovforslag om ændringer til den eksisterende lov.

”Det er på høje tid, at der sker noget på området,” udtaler advokat Britta Thorsø i Det Faglige Hus, som har en del sager for medlemmer, der bliver behandlet hos Erstatningsnævnet.

”Sagsbehandlingstiderne er steget markant - i visse tilfælde op til flere år, og dermed bliver de, som allerede er ramt af fysiske eller psykiske følger efter en voldsepisode, også ramt på pengepungen. Der er virkelig tale om, at man sparker til mennesker, der allerede ligger ned.”

Vi hjælper dig, hvis du kommer til skade på dit arbejde.

Nyt lovforslag

Det nye lovforslag vil bl.a. føre til disse 4 ændringer:

  1. Mulighed for hurtig afslutning af sager med krav på under 3.500 kr. (mindre krav til dokumentation).
  2. Bedre mulighed for og opfordring til, at Erstatningsnævnet afgør sager, inden straffesagen er endelig afsluttet.
  3. Bedre mulighed for og opfordring til, at Erstatningsnævnet afgør sager uden først at undersøge, om skaden også er dækket af anden forsikring.
  4. Mulighed for krav om digital sagsbehandling.

Vold og trusler på jobbet

Britta Thorsø behandler typisk sager for mennesker, som er udsat for vold og trusler i forbindelse med deres arbejde. Fx fordi de tager sig af indsatte i fængsler, udadreagerende unge eller psykisk handicappede.

Læs historien om handicaphjælper Tina Andresen, der blev overfaldet af en klient.

”Det er mennesker med stor rummelighed, som påtager sig et ansvar i samfundet og ønsker at gøre en forskel. Ofte er normeringen på netop disse arbejdspladser alt for lav, og dermed bliver de ansatte pressede fra alle sider,” siger Britta Thorsø og fortsætter:

”Jeg synes, det er hårdt, at de så også skal belastes økonomisk, og ikke mindst mentalt, når de bliver syge på grund af deres arbejde, fordi behandlingen af deres sager trækker ud i så lang tid. De stillede forslag kan alle være med til at bringe sagsbehandlingstiden ned, men de kan ikke stå alene, der skal flere hænder til. Foreløbigt har man lavet en midlertidig opnormering, men jeg håber også der sker noget varigt på den front.”

Se her, hvad du kan få hjælp med i vores Social Team.

Erstatning uanset om gerningsmanden bliver fundet

I Danmark har vi i mange år haft en ordning, som skal sikre, at ofre for vold hurtigt og uden retssag mod gerningsmanden får erstatning for den skade, de er blevet påført. Ordningen er baseret på en statslig pulje og bliver administreret af Erstatningsnævnet under Civilstyrelsen.

Tanken bag ordningen er, at uanset om gerningsmanden bliver fundet, ikke kan straffes, eller ikke er i stand til at betale erstatning, så skal den voldsramte have sin erstatning.

Politiet udbetaler erstatningen på grundlag af Erstatningsnævnets afgørelse og kan derefter kræve pengene fra gerningsmanden.