Hvornår skal jeg have ferietillæg?

Hvis du er ansat med løn under ferie, har du, udover din normale løn, krav på et ferietillæg på 1 % af din ferieberettigede løn. 

Det gælder også efter, at ferieloven er ændret den 1. september 2020.

Udbetaling af ferietillæg

Dit ferietillæg kan enten blive udbetalt samtidig med, at du holder ferie, eller i 2 rater med lønnen i maj og august. Din arbejdsgiver bestemmer, hvilken model han vil bruge.

Model nr. 1: Udbetaling af 2 omgange

Dit ferietillæg for perioden september-maj bliver udbetalt sammen med din løn for maj måned.  

Dit ferietillæg for juni, juli og august bliver udbetalt sammen med din løn for august måned.

Model nr. 2: Udbetaling når du holder ferie

Ferietillægget bliver udbetalt samtidig med, at du holder ferie.

Holder du fx 1 ud af i alt 5 ugers ferie i december, får du udbetalt 1/5 af dit ferietillæg.

Ferietillæg ved fratrædelse

Du skal have 12,5% i feriegodtgørelse, hvis du fratræder og har feriedage til gode.

Dit ferietillæg er inkluderet i feriegodtgørelsen på 12,5%, og derfor får du ikke særskilt betaling af ferietillæg for de feriedage, som din arbejdsgiver skal afregne med 12,5%, når du fratræderModsat skal du selvfølgelig have ferietillæg for ferie, som du har holdt, inden du fratræder, og som du måske ikke har fået ferietillæg for. Det kan fx være tilfældet, hvis du har holdt ferie og fratræder inden 1. maj, hvor første rate af dit ferietillæg bliver udbetalt.

Modregning af allerede udbetalt ferietillæg, hvis du fratræder

Din arbejdsgiver kan ikke kræve at få ferietillægget tilbagebetalt, når det først er udbetalt – medmindre der er indgået en anden aftale ved en kollektiv overenskomst, eller du har holdt ferie på forskud.

Som eksempel på en anden aftale kan nævnes de offentlige ferieaftaler inden for kommunen, regionen og staten. De offentlige ferieaftaler giver arbejdsgiver lov til at modregne udbetalt ferietillæg i den feriegodtgørelse, der skal afregnes, når du fratræder. 

Har du ikke fået udbetalt ferietillægget, inden du fratræder, skal du kun have 12,5 % feriepenge.

Herunder kan du se et eksempel på beregning af dit ferietillæg i 2 forskellige situationer.

Eksempel, hvis du har fået udbetalt ferietillægget af 2 omgange

Du får 9/12 ferietillægget udbetalt sammen med lønnen for maj svarende til 18,72 feriedage. Du opsiger din stilling i maj måned og fratræder ved udgangen af juni, hvor du kun har holdt nogle af feriedagene eller ingen af dem.

Din arbejdsgiver skal afregne 12,5 % feriepenge til dig og kan ikke modregne det udbetalte ferietillæg eller kræve beløbet tilbagebetalt fra dig - medmindre det er aftalt i en kollektiv overenskomst, eller du har holdt ferie på forskud.

Derfor vælger nogle arbejdsgivere at dele ferietillægget op, selvom det betyder, at de skal holde øje med, hvornår den enkelte ansatte holder ferie samt hvor længe.

Eksempel, hvis du kun har fået en forholdsmæssig andel af dit ferietillæg:

Hvis din arbejdsgiver afregner dit ferietillæg forholdsmæssigt, får du 1/5 af dit ferietillæg, hvis du holder 1 uges ferie og har optjent 5 ugers ferie.

Når dit ferietillæg bliver afregnet forholdsmæssigt, så det svarer til de feriedage, du holder, undgår din arbejdsgiver som hovedregel at betale for meget, hvis du fratræder i løbet af ferieåret, uden at du har holdt alle feriedage.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket