Skal jeg holde ferie i fritstillingsperioden, når jeg har nyt job?

Bliver du fritstillet, skal du som udgangspunkt afholde ferie, forudsat at der er plads til ferievarslet og ferien, inden du fratræder.

Men når du er fritstillet, har du jo pligt til at søge nyt arbejde.

Og starter du i nyt job i løbet af din fritstillingsperiode, kan dette blokere for ferien.

Et eksempel:

Du bliver opsagt og fritstillet i slutningen af december måned.

Du er funktionær og har et opsigelsesvarsel på 5 måneder.

Du skal derfor fratræde den 31. maj.

Du har ikke afholdt noget af din ferie i dette ferieår og har derfor 5 ugers ferie tilbage.

Som funktionær gælder reglerne om minimalerstatning.

Dermed er du garanteret lønnen fra din gamle arbejdsgiver i de første 3 måneder - i dette eksempel januar, februar og marts.

Du starter i et nyt job den 1. marts. Og dermed inden minimalerstatningsperioden er udløbet.

Du har ikke aftalt forkortede ferievarsler med din arbejdsgiver (bemærk, at forkortede ferievarsler er ugyldige efter den 1. september 2020). Din hovedferie på 3 uger skal derfor varsles med 3 måneder.

Der er ikke plads til ferievarslet på 3 måneder og hovedferien på 3 uger, inden perioden med løn fra din gamle arbejdsgiver udløber den 31. marts.

Du afholder ikke ferie hos din nye arbejdsgiver i marts, april eller maj måneder.

Din gamle arbejdsgiver skal derfor afregne din hovedferie på 3 uger til dig som feriepenge.

Dermed er det kun din restferie på 2 uger, der anses for afholdt i fritstillingsperioden. Dette fordi der er plads til både ferievarslet på 1 måned og ferien på 2 uger i den periode, hvor du er garanteret løn fra din gamle arbejdsgiver.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er åbne
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket