Kan jeg få dagpenge, når jeg har været udstationeret?

Ja, din indkomst og arbejdstimer i forbindelse med din udstationering kan tælle med, når du skal tjene op til at få ret til dagpenge.

Udfyld attest A1

Er du udstationeret af en dansk virksomhed til at arbejde i udlandet, skal du søge Udbetaling Danmark om at bevare din ret til dansk social sikring. Det gør du ved at udfylde attest A1.

Derefter har du ret til at beholde dit medlemskab i en dansk a-kasse, så du kan bevare eller optjene ret til dagpenge, sygedagpenge og barselsdagpenge.

Indkomstkrav

Din arbejdsgiver vil typisk indberette din løn som dansk løn til indkomstregistret, og din indkomst tæller derfor med, når vi skal afgøre, om du opfylder indkomstkravet.

Hvad betyder det at være udstationeret?

Du betragtes som udstationeret, hvis du opfylder disse krav:

  • Arbejdet skal være lønnet.
  • Du skal udstationeres af din arbejdsgiver.
  • Arbejdsgiveren skal betale lønnen under udstationeringen.
  • Du skal være omfattet af lov om social sikring i det land, du udstationeres fra.
  • Udstationeringen må som hovedregel ikke vare mere end et år. Det kan dog forlænges med yderligere et år.

Ikke udstationeret

Er du ikke udstationeret, skal du som hovedregel arbejdsløshedsforsikres i det land, hvor du arbejder.

Spørgsmål

Har du spørgsmål om udstationering og social sikring, skal du kontakte Udbetaling Danmark.

A-kassens hotline kan også hjælpe dig med spørgsmål om, hvordan du optjener ret til dagpenge.

Ansættelsesvilkår

Læs også om dine ansættelsesvilkår og hvilken ferielov, du er omfattet af, når du er udstationeret.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9303
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket