Kan jeg optjene dagpenge med mine indefrosne feriepenge?

Ja, hvis du får udbetalt dine indefrosne feriepenge, kan de tælle med i det indkomstkrav, som du skal opfylde for at få ret til dagpenge.

Beregning af dagpenge- og efterlønsats

Derudover kan udbetalingen af dine indefrosne feriepenge også bruges, når vi skal beregne din dagpengesats og efterlønssats.

Supplerende dagpenge

Udbetalingen kan også bruges til at genoptjene din ret til supplerende dagpenge på baggrund af indkomst i et indkomstår, hvor du ikke har modtaget dagpenge.

Hvor tæller udbetalingen ikke med?

Dine indefrosne feriepenge kan derimod ikke medregnes, når du skal opfylde beskæftigelseskravet i forbindelse med, at du skal genoptjene ret til dagpenge. Det gælder også i forhold til beskæftigelseskravet for at få ret til efterløn.

Udbetalingen kan heller ikke indsættes på beskæftigelseskontoen på jobnet.dk. Det vil sige, at feriepengene ikke tæller med som arbejdstimer, som du kan bruge til at forlænge din ret til dagpenge.