Hvad er mine rettigheder i forhold til løn eller dagpenge, hvis jeg tager prøvevagter?

Hvad er en prøvevagt?

Nogle virksomheder fx restauranter vil have, at især unge jobansøgere tager prøvevagter eller oplæringsvagter uden løn for at afprøve, om du kan udføre jobbet.

Fradrag i dine dagpenge

Uanset om du får løn eller ej for dine prøvevagter, skal der ske fradrag i dine dagpenge. Du kan nemlig ikke få dagpenge samtidig med, at du arbejder, da du ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet imens. Du skal derfor altid oplyse om arbejdet på dit dagpengekort.

Frigørelsesattest

Hvis du er omfattet af et opsigelsesvarsel under din prøveansættelse, skal du også inden 5 uger fra første arbejdsdag sende en frigørelsesattest til os. Det gælder også, selvom du kun har haft et par vagter.

Du kan også blive selvforskyldt ledig, hvis du stopper i prøveansættelsen før tid.

Få noget på skrift, før du starter

Vi anbefaler derfor, at du altid får noget på skrift fra din arbejdsgiver, som du kan sende til os i MIT detfagligehus, før du starter. Så kan vi nemlig vejlede dig helt konkret om din ret til dagpenge.

Arbejde skal aflønnes  

En ting er risikoen for modregning i dine dagpenge, hvis du udfører et par timers arbejde, men en anden ting er, at du selvfølgelig altid skal have løn for reelt arbejde. Derfor skal du ikke acceptere at arbejde gratis ”i et par prøvevagter”, fordi en arbejdsgiver vil se dig an.

Du har krav på løn, og den skal du få aftalt, inden du starter, fordi det er meget svært at forhandle lønnen, når først du er startet.

Lønnen beror som regel på forhandling, men den kan også være underlagt nogle minimumssatser efter en gældende overenskomst. Selvom der ikke er en egentlig mindsteløn, kan en meget lav timeløn være i strid med Aftaleloven, ligesom du skal være opmærksom på, at der er en nedre grænse for, hvornår en timeløn tæller som beskæftigelse, når a-kassen skal beregne din ret til dagpenge.

En mundtlig aftale gælder på lige fod med en skriftlig aftale, men den kan være svært at bevise. Ifølge loven skal du først have en egentlig ansættelseskontrakt, hvis du skal arbejde i mere end 1 måned og din gennemsnitlige arbejdstid er over 8 timer pr. uge, men en besked via mail, sms, messenger osv. kan også bruges som dokumentation for jeres aftale.  

Er du i tvivl om, hvordan du står i forhold til et arbejde, er du altid velkommen til at kontakte os på Faglig hotline.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9303
Vores telefoner er åbne
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket