Advokat Raji Kiruba har fået møderet for landsretten

10. maj 2019

Advokat Raji Kiruba i Det Faglige Hus har netop bestået sin 2. prøvesag og opnåede dermed møderet for landsretten. Hun fik fuldt medhold i sagen, som handlede om en rengøringsassistent, der blev opsagt af sin arbejdsgiver, mens hun var gravid.

For at få møderet i landsretten skal man bestå 2 prøvesager. I denne periode giver man møde på en proceduretilladelse, dvs. at man fører sager i landsretten under en anden advokat.

Raji kan nu efter 2 veloverståede prøvesager gå i landsretten uden forudgående tilladelse og repræsentere medlemmerne i Det Faglige Hus. Begge hendes prøvesager handlede om usaglig opsigelse af gravide og barslende medarbejdere.

”Det er sjovt, at jeg har haft så mange ligebehandlingssager, imens jeg selv er gravid,” fortæller Raji, som venter sit andet barn til august. Hun har i forvejen en søn på 3 år sammen med sin mand, som hun har været gift med i 6 år.

I 2015 blev hun beskikket som advokat, hvorefter hun var på barsel med sit første barn. For blot 2 år siden blev hun ansat i Det Faglige Hus, som har 143.000 medlemmer.

Dommernes tilkendegivelse var klokkeklar, og medlemmet blev tilkendt godtgørelse svarende til 9 måneders løn for at overtræde ligebehandlingsloven.

Gravid rengøringsassistent blev fyret

Sagen var egnet som prøvesag, bl.a. fordi den blev ført som en principiel sag ved Retten på Frederiksberg med 3 dommere.

Medlemmet havde været ansat som rengøringsassistent i ca. 3 år i en virksomhed, da hun blev gravid i december 2016. Hun gjorde rent på 3 skoler, og da virksomheden mistede aftalerne med de 3 kunder, blev hun opsagt den 30. april 2017.

Virksomheden havde i alt 48 rengøringsassistenter, og spørgsmålet var derfor, om opsigelsen var saglig, eller om det skyldtes hendes graviditet.

Arbejdsgiveren kunne dog ikke dokumentere ukendskab til graviditeten, og de kunne heller ikke bevise, at hun var opgavebestemt ansat, dvs. specifikt ansat til at gøre rent på de 3 skoler – tværtimod.

Der var altså ikke noget, der pegede på, at netop hun skulle fyres. Alt tydede da også på, at arbejdsgiveren var glad for hende, og hun havde hverken højt sygefravær eller fået advarsler. 

”Medlemmet var tilfreds med tilkendegivelsen fra dommerne, og det er det vigtigste,” siger Raji, som synes, at sagen var lidt kompliceret, fordi medlemmet havde svært ved at forstå sproget og måtte bruge tolk.

”Hun havde kun boet i Danmark i 5 år, og det var hendes første arbejde i Danmark, så jeg er glad for, at vi kunne sikre hende en retfærdig afgørelse oven på hendes opsigelse.”

Travlhed i Det Faglige Hus 

Rajis møderet i landsretten kommer til at gøre stor gavn i afdelingen, der behandler retssager i Det Faglige Hus. ”Som fagforening har vi mange landsretssager. Vi har brug for, at endnu flere kan tage fra, hvis den ene part anker en dom til landsretten,” fortæller Raji.

Hun mener, at man bliver en dygtigere advokat, når man møder i landsretten, fordi landsdommerne er rutinerede og benhårde, samtidig med at sagen er skåret helt til, fordi den har været i byretten først.

”Dommerne forventer mere, og de kvalifikationer jeg får i landsretten, kan jeg også bruge i byretssager. Generelt er det fagligt udfordrende at være i Det Faglige Hus, fordi vi kører mange sager.”

Raji Kiruba understreger dog, at alle sager ikke bliver til retssager: ”Vi kører kun en sag, hvis medlemmet selv ønsker det. Det er vigtigt, at medlemmet får en god oplevelse. Vi er jo professionelle og vant til at være i retten, men for medlemmet er det måske første gang.

Det kan være hårdt og føles meget personligt at blive konfronteret med en tidligere arbejdsgiver. Vi klæder derfor medlemmerne på, så de er godt forberedt.”

Få hjælp med din sag

Det Faglige Hus fører ca. 50-100 sager i byretten og landsretten om året. I Faglig hjælp og Retssager arbejder 18 advokater og advokatfuldmægtige samt 40 jurister og faglige konsulenter. Af advokater og advokatfuldmægtige i Det Faglige Hus har 2 møderet for landsretten og 3 for Højesteret.

Kan vi ikke løse din sag ved rådgivning eller dialog med din arbejdsgiver, fører vi din sag videre fx ved domstolene.

Læs mere om faglig hjælp.