Det Faglige Hus forsøger at ændre reform af fleksjob og førtidspension

12. marts 2018

Det Faglige Hus er utilfreds med dele af reformen af fleksjob og førtidspension.  Derfor har Social Team skrevet til bl.a. beskæftigelsesministeren.

De politiske partier bag reformen af fleksjob og førtidspension fra 2013 er i gang med en evaluering.

Vi har stor fokus på evalueringen, da mange af vore sygemeldte medlemmer i de sidste 5 år har oplevet reformens skyggesider.

Social Team følger evalueringen og debatten tæt. Vi har derfor bl.a. deltaget i åben høring om reformen i Folketinget og høringsprocessen om et nyt lovforslag, hvor reglerne om tilkendelse af ressourceforløb  og førtidspension blev præciseret.

Vi mener stadig, at der er mange problemfyldte områder i reformen. Social Team har derfor skrevet til Folketingets beskæftigelsesudvalg for at gøre opmærksom på den mangelfulde  og urimelige lovgivning, som bør ændres. 

Hvad bør ændres?

Vi opfordrer bl.a. til at:

 • afskaffe den økonomiske forskelsbehandling for ansatte i fleksjob.
 • indføre lempeligere regler for tilkendelse af fastholdelsesfleksjob.
 • øge det økonomisk incitament til at påtage sig et fleksjob.
 • indføre klarere regler for lønloft i fleksjob.
 • indføre retskrav på frit valg mellem minifleksjob, førtidspension  og ressourceforløb.
 • bedre de økonomiske forhold for personer i ressourceforløb.
 • afskaffe unødvendig menneskelig og økonomisk ressourcespild.
 • indføre mere målrettet afklaring af borgere.
 • inddrage borgerne mere i egen sag.
 • indføre krav om at få sin sag behandlet på rehabiliteringsmøde.
 • kommunen skal kunne dokumentere påstande.
 • indføre konsekvens for kommunen, hvis de bryder loven.

Du kan læse vores høringssvar og skrivelsen til Folketingets beskæftigelsesudvalg her.

Kontakt Social Team

Vi anbefaler, at du kontakter Social Team, hvis du har spørgsmål til reformen eller den sociale lovgivning i øvrigt.