Det skal være nemt at beregne fleksløntilskud

9. oktober 2023

Vi mener, at det nye lovforslag, som skal forenkle reglerne om beregning af fleksløntilskud, skal være endnu bedre.

Vi har fået et lovforslag til høring, som bl.a. skal medvirke til at forenkle reglerne om beregning af fleksløntilskud. Det skal fx ændres, hvordan kommunerne beregner normallønsloftet, og hvordan de beregner fleksløntilskud under sygdom og barsel.

Vi er enige i, at reglerne om fleksløntilskud skal ændres. De foreslåede ændringer er dog ikke gode nok.

Mange fejl i fleksløntilskud

I Social Team gennemgår vores socialrådgivere mange udbetalinger af fleksløntilskud. De viser desværre, at der stadig er rigtig mange fejl i udbetalingerne af fleksløntilskud.

Fejlene opstår typisk, når kommunerne skal beregne fleksløntilkud ved opstart i job, samt om normallønloftet og ved udbetaling af både sygedagpenge og feriepenge.  

Vores forslag til forbedringer

Vi har derfor sendt et høringssvar og foreslået en række forbedringer. Du kan læse høringssvaret her.

Vi foreslår bl.a., at borgeren altid skal kunne få genoptaget sin sag om beregning af fleksløntilskud.

Derudover mener vi, at udbetalte sygedagpenge skal indgå i beregningen af fleksløntilskud, måneden efter de udbetales, uanset hvilken periode de dækker.

Vi mener også, at reglerne om fastsættelse af arbejdsintensiteten i fleksjob burde være en del af lovforslaget. Vi oplever, at nogle virksomheder ikke vil betale for fuld løn til ansatte i flekjsob. Fastsættelsen af intensiteten er ofte et spørgsmål mellem virksomheden og en kommunal jobkonsulent. Det medfører, at den fastsatte intensitet ikke er et udtryk for fleksjobberens reelle arbejdsevne.

Vi vil gerne hjælpe dig

Hvis du er utilfreds med kommunens afgørelser i din sag om fleksjob, kan du klage over den. Vi kan tilbyde dig at vurdere sagen, før du klager, og vi kan evt. føre klagesagen for dig.

Kontakt Social Team og hør mere.