Kongres tilfreds med høj medlemsvækst og lav ledighed

8. november 2021

På fagforeningskongres og delegeretmødet i a-kassen var der stor tilfredshed med den meget lave ledighed i a-kassen og organisationens rekordhøje medlemsvækst.

Det går godt i Det Faglige Hus, både for medlemmerne og for organisationen. Det var hovedbudskabet på vores kongres og delegeretmøde lørdag den 30. oktober 2021.

Landsformand Johnny Nim lagde ikke skjul på sin bekymring for medlemmerne og samfundsudviklingen, da man under den første corona-nedlukning i 2020 oplevede en rekordhøj ledighed med 12.000 arbejdsløse medlemmer.

Halvandet år senere er situationen den helt omvendte med høj beskæftigelse i erhvervslivet og lav ledighed blandt medlemmerne af Det Faglige Hus A-kasse.

Flere brancher er fortsat under pres

En del af Det Faglige Hus’ medlemmer er beskæftiget inden for turisme og i diverse sommerparker.

Johnny Nim håber, at også disse brancher er ved at rejse sig oven på corona-nedlukningerne, men han er samtidig bevidst om, at det kommer til at tage noget tid at få de udenlandske turister tilbage til Danmark og sikre både turismen og forlystelsesparker en økonomisk stødpude.

Rekordhøj medlemsvækst i Det Faglige Hus

Der var også tilfredshed at spore blandt de delegerede fra regionsbestyrelserne for Syddanmark, Hovedstaden, Sjælland samt Midt- og Nordjylland, da landsformanden orienterede om medlemsudviklingen.

I 2020 var der en fremgang på 12.700 medlemmer, og efter en medlemsvækst på over 10.000 medlemmer i løbet af årets første 9 måneder, tegner det til et nyt rekordår for Det Faglige Hus i 2021.

Tilsammen har de danske a-kasser sidste år fået 39.000 flere medlemmer, og Johnny Nim er ikke i tvivl om, at det er utrygheden ovenpå corona-krisen, som har fået lønmodtagere til at melde sig ind i a-kasser og faglige organisationer.

Fusion skal styrke medlemsdemokratiet

Der var genvalg til Johnny Nim som landsformand i både a-kassen og fagforeningen FK/TS samt genvalg til næstformand Lillian Jaszczak fra Region Sjælland i fagforeningen og næstformand Carsten Toft-Hansen, Region Hovedstaden i a-kassen.

Landsformand Johnny Nim fik i øvrigt mandat til at indlede forhandlinger om fusion mellem 2 af Det Faglige Hus’ i alt 3 fagforeninger, nemlig FK/TS og Fagforeningen Danmark.

Baggrunden for fusionsforslaget er, at medlemmerne i hverdagen oplever Det Faglige Hus som én organisation, og at man med en fusion kan udvide og styrke medlemsdemokratiet i Fagforeningen Danmark.