Langtidsledige kan se frem til ekstra indsatser

5. august 2021

Er du langtidsledig, kan du se frem til ekstra hjælp til at komme tilbage til arbejdsmarkedet, da regeringen har aftalt en hjælpepakke til langtidsledige, som forventes at træde i kraft den 1. september 2021.

Coronakrisen har medført en stigning i ledigheden og øget antallet af langtidsledige dagpengemodtagere.

Selvom samfundet gradvist normaliseres, og der er udsigt til, at en del ledige kan vende tilbage til beskæftigelse, vil der dog stadig være udfordringer for nogle grupper, når de skal vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Regeringen har derfor indgået aftale om en langtidsledighedspakke, som indeholder en lang række initiativer, der skal hjælpe langtidsledige med igen at få en fod inden for på arbejdsmarkedet gennem opkvalificering og virksomhedsrettede tilbud.

Indsatser afhænger af alder

Nogle indsatser er målrettet alle langtidsledige, men andre afhænger af din alder.

Er du langtidsledig og over 50 år, kan dit jobcenter fx iværksætte en særlig og målrettet indsats, så du bl.a. kan få forhøjet løntilskud eller få forlænget en virksomhedspraktikperiode.

Jobrettet uddannelse

Normalt har du kun ret til at tage en jobrettet uddannelse inden for de første 6 eller 9 måneder af din ledighed afhængig af, om du er fyldt 25 år.

Med langtidsledighedspakken ophæves dette krav, så alle langtidsledige dagpengemodtagere får mulighed for at tage 6 ugers jobrettet uddannelse i resten af deres dagpengeperiode.

Hvis du tidligere har fået afslag på 6 ugers jobrettet uddannelse på grund af afviklingsperioden, kan du derfor med fordel søge om et kursus igen fra den 1. september 2021.

Nye reglerne fra den 1. september 2021

De forslåede initiativer forventes at træde i kraft den 1. september 2021.

Nogle af initiativerne eksisterer dog allerede i forsøgsordninger og forventes at blive forlænget med langtidsledighedspakken.

Kontakt dit jobcenter

Du kan kontakte dit jobcenter, hvis du ønsker at vide mere om initiativerne, og om du kan få en målrettet indsats gennem langtidsledighedspakken.