Medlemmerne sparer 10 millioner kr. i a-kassen

10. september 2021

Regeringen er meget opsat på, at så mange lønmodtagere som muligt er medlemmer af det solidariske a-kassesystem. Det Faglige Hus er overbevist om, at prisen spiller en stor rolle og sænker derfor sit kontingent endnu en gang.

Foto: Landsformand Johnny Nim

Det Faglige Hus har for 7. år i træk besluttet at sænke sit kontingent til a-kassen med 1 kr. om måneden fra den 1. januar 2022 og lægger dermed endnu mere pres på landets øvrige statsanerkendte a-kasser. Tilsammen betyder de mange nedsættelser, at medlemmerne fra næste år skal betale 10 millioner kr. mindre til a-kassen.

Kontingentet til a-kassen rummer tre elementer, et statsbidrag, ATP og et administrationsbidrag til Det Faglige Hus på 1428 kr. i år. Uden kontingentnedsættelsen skulle a-kassens medlemmer have betalt 1500 kr. i administrationsbidrag.

10 millioner kr. mindre i a-kassens budgetter

”1 kr. om måneden pr. medlem lyder ikke af en forfærdelig masse, men man skal huske, at besparelsen akkumuleres år for år. Vores strategi betyder, at vi afgiver en indtægt på 10 millioner kr. i a-kassens budgetter, og at a-kassen til den tid har ”vinket farvel” til indtægter på i alt 39 millioner kr. Det gør vi med et smil på læben, for hellere sænke kontingentet end ”opfinde” en masse nye udgiftsposter,” siger landsformand Johnny Nim.

Han mener, at der generelt bør være meget mere fokus på, hvad fagforeninger og a-kasser bruger deres penge på, og han er overbevist om, at et kritisk eftersyn af budgetterne i de faglige organisationer vil afsløre en masse overflødige fedtdepoter.

Både for at få så mange som muligt med i det solidariske a-kassesystem og set i forhold til regeringens ønske om at hæve fradraget på fagforeningskontingenter fra 6.000 til 7.000 kr.

Uændret fagforeningskontingent for 13. år i træk

”Vi betragter regeringens udspil om øget fradrag på fagforeningskontingent som en gave til de forbund, hvis dimittend-medlemmer bliver ramt af de dimittend-forringelser, som man lægger op til, men øget fradrag redder ikke noget.

Regeringens udspil har til gengæld ingen betydning for vores medlemmer. De betaler i dag 69 kr. om måneden eller 828 kr. om året. Det er uændret kontingentsats for 12. år i træk, og der kommer heller ingen stigning i 2022,” siger Johnny Nim.

Det er ikke kun medlemmerne, der nyder godt af, at Det Faglige Hus A-kasse sænker sit kontingent år for år. Udgiften til a-kassen er fradragsberettiget, og da skatteværdien af dette fradrag er 25%, svarer det populært sagt til, at SKAT betaler en fjerdedel. Staten kan som følge af den kontante nedsættelsespolitik næste år se frem til en ”mindreudgift” på 9,5 millioner kr. hen over hele 7 års perioden.

Rekordstor medlemsvækst

Det er Det Faglige Hus’ rekordstore medlemsvækst, der gør det muligt at lade så mange penge blive i medlemmernes lommer.

Alene i 2020 steg medlemstallet med 13.700, og i år har Det Faglige Hus i løbet af blot 8 måneder haft fremgang på 10.000 medlemmer.