Udspil om nye regler på dagpengeområdet

7. februar 2022

Regeringen er kommet med forslag om ændringer af bl.a. dagpengesatsen og dagpengeperioden. Vi giver dig her et overblik over de foreslåede ændringer. Bemærk, at der alene er tale om et udspil fra regeringen, som nu skal drøftes med de øvrige partier i Folketinget. 

Forslaget om nye regler på dagpengeområdet er en del af regeringens plan om at få nyuddannede hurtigere i job og skabe et stærkere arbejdsmarked. 

Skærpede dimittendregler

Dimittendsatsen for nyuddannede ledige uden forsørgelsespligt sættes ned til 9.514 kr. pr. måned for unge under 30 år og 12.018 kr. for ikke-forsørgere over 30 år. Dimittendsatsen for forsørgere ændres ikke.

Det skal dog stadig være muligt at få beregnet en individuel sats, hvis man under studieforløbet har haft en vis arbejdsindkomst.

Dagpengeperioden for dimittender forkortes til 1 år.

Er du ikke-vestlig indvandrer, skal du leve op til nogle krav om danskkundskaber for at kunne modtage dimittend-dagpenge.

Dagpengesatsen sættes op de første 3 måneder

Dagpengesatsen for ikke-dimittender forhøjes under de første 3 måneders ledighed, så du som ledig kan få op til 23.000 kr. pr. måned i de første 3 måneder.

Det er dog et krav, at du har været medlem af en a-kasse i mindst 4 år og haft en fast tilknytning til arbejdsmarkedet i mindst 2 ud af 3 år, inden du blev ledig.

Forslaget om at forhøje dagpengene skal være med til at sikre en stor tilslutning til dagpengesystemet, da systemet udfylder en central rolle for fleksibiliteten på det danske arbejdsmarked.

Højere fradrag for fagforeningskontingent

Fradraget for fagforeningskontingent hæves fra 6.000 kr. til 7.000 kr. 

Det betyder ikke noget for dig som medlem i Det Faglige Hus, da du allerede kan fradrage hele dit kontingent til både fagforening og a-kasse.

Fradragsretten for private lønforsikringer betinges af et årligt bidrag til en a-kasse på 1.300 kr.

Forslaget skal være med at styrke den danske model, hvor arbejdsmarkedets parter herunder fagforeningerne aftaler kollektive overenskomster, der sikrer lønmodtagerne ordentlige løn­- og arbejdsvilkår.

110% dagpengesats under uddannelsesløft

Hvis du er i gang med et uddannelsesløft, har du ret til en 110%-dagpengesats. Dette har tidligere kørt som en forsøgsordning, og regeringen ønsker nu at gøre ordningen permanent.

Forslaget er ikke vedtaget

Bemærk at der kun er tale om forslag, som ikke er vedtaget endnu. De nye regler vil tidligst gælde fra oktober 2023. Vi opdaterer dig løbende om udviklingen her på hjemmesiden.