Morten har fået møderet for Landsretten

1. februar 2021

Vi udvider endnu engang vores hold af landsretsadvokater, da advokat (L) Morten Skov Tornbo netop har bestået sin 2. prøvesag hos Østre Landsret.

”Mit mål, siden jeg startede i Det Faglige Hus for ca. 3 år siden, har hele tiden været at få møderet for Landsretten, og det er derfor dejligt, at det er lykkedes så hurtigt. Jeg synes, at det er rigtig spændende at gå i retten, og det giver en rigtig god erfaring, som man ikke kan læse sig til,” fortæller advokat (L) Morten Skov Tornbo.

Du skal ikke straffes for at stifte familie

Begge prøvesager handlede om ligebehandling og opsigelse i forbindelse med graviditet og barsel.

”Det er vigtigt, at du er beskyttet og ikke mister dit job, bare fordi du gerne vil stifte familie, og det gælder uanset, om du er mand eller kvinde,” siger advokat (L) Morten Skov Tornbo.

Læs også historien om sosu-vikar Maddie Estrup, der blev afskediget som gravid og fik en godtgørelse på 100.000 kr.

Han synes især, at den 2. prøvesag i Landsretten var juridisk spændende, fordi det handlede om en kvinde, der blev opsagt under en fødselsdepression, og må man nu det, eller er man beskyttet mod opsigelse?

Det er et område, hvor omfanget af beskyttelsen ikke er helt klarlagt juridisk, og derfor er sagen også principiel og har en vis samfundsmæssig betydning. Derfor blev sagen ført i Landsretten som 1. instans. Normalt ender en sag ellers kun i Landsretten, hvis en af parterne anker byrettens dom.

Vi forventer, at der falder dom i denne sag den 24. marts 2021.

Sagerne føres gennem hele retssystemet

”Det er fedt, at jeg nu har fået mit eget ”kørekort” (møderet), så jeg kan føre sagerne helt til dørs i Landsretten og ikke længere skal gøre det via en procedurefuldmagt,” siger advokat (L) Morten Skov Tornbo, som nu har næste ambition klar – at opnå møderet for Højesteret hurtigst muligt:

”Det kan tidligst ske om 5 år og i samme periode skal jeg mindst have ført 10 landsretssager.Jeg ser frem til at fortsætte mit daglige arbejde, hvor vi i fællesskab sørger for, at medlemmerne får den bedst mulige hjælp.”

Få hjælp med din sag

Det Faglige Hus fører ca. 50-100 sager i byretten og landsretten om året. Kan vi ikke løse din sag ved rådgivning eller dialog med din arbejdsgiver, fører vi din sag videre fx ved domstolene. Vi har et team af 15 advokater og advokatfuldmægtige, hvoraf 3 har møderet for landsretten og 2 for højesteret.

Læs mere om faglig hjælp.