Ny aftale om forenklet beskæftigelsesindsats

15. august 2019

Meningsløse regler for ledige forsvinder, og det bliver generelt lettere for de ledige med den nye aftale om beskæftigelsesindsatsen. Her kan du få et overblik over, hvad det betyder for dig som ledig, når aftalen træder i kraft fra den 1. januar 2020.

Mindre bureaukrati

En væsentlig ændring i den nye aftale er, at reglen om, at du skal søge arbejde og joblogge, når du er ledig og skal starte i et arbejde inden for 6 uger, bliver afskaffet. Det vil sige, at du ikke længere skal søge arbejde, når du er omfattet af den såkaldte regel om mindre intensiv indsats.

Reglen om mindre intensiv indsats udvides desuden til at omfatte alle relevante målgrupper. Det vil sige, at udover ledige omfatter reglen også personer på arbejdsfordeling og hjemsendte.

Registrering hver 7. dag afskaffes

Derudover afskaffes reglen om, at du mindst hver 7. dag skal registrere dig på Jobnet. Man har fundet ud af, at dette til en vis grad er overflødigt, da du i forvejen dokumenterer din aktive jobsøgning ved joblog mv.

Mere ansvar til a-kasserne

Samtidigt igangsættes et forsøg, hvor 9 udvalgte a-kasser i en fireårig periode overtager en del af jobcentrenes ansvar for at få ledige i job.

Mere ens regler for alle

De to lovforslag udmønter i alt 31 initiativer, som skaber ens regler på tværs af målgrupper samt færre og mere enkle proceskrav.

Ud over ovennævnte drejer det sig i hovedtræk om at:

  • kommunens kontakt med de ledige skal forenkles, så der bliver færre overflødige samtaler og møder for de ledige.
  • alle dagpengemodtagere skal have ét ret- og pligttilbud efter senest 6 måneder og herefter efter behov.
  • særreglen om fremrykket aktivering for dagpengemodtagere under 30 år og over 50 år afskaffes.

Løntilskud, virksomhedspraktik og voksenlærling

Herudover forenkles og harmoniseres reglerne om løntilskud, virksomhedspraktik og voksenlærlingeordningen på tværs af grupper, og virksomhedernes ansøgninger på disse områder automatiseres.

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om den politiske aftale her.

Loven finder du her.