Optagelse af telefonsamtaler

Vi ønsker i videst mulig omfang at kende medlemmernes holdning til Det Faglige Hus og dermed også til den service, som vi yder. På den måde kan vi konstant trimme og styrke organisationen og herunder også vores medlemsservice. 

Da medlemmer i stor udstrækning ønsker telefonisk kontakt med os, giver vi i udvalgte situationer mulighed for, at du som medlem kan vurdere vores telefonservice, når du afslutter en telefonsamtale med os. 

Derfor optager og gemmer vi også alle telefonsamtaler på vores hotlines med henblik på at uddanne medarbejderne og give dem feedback. Alle samtaler slettes efter 3 måneder. 

Vi udleverer ikke de optagede telefonsamtaler til personer uden for Det Faglige Hus, idet de udelukkende bliver brugt til undervisning og ikke indgår i vores sagsbehandling.