Privatlivspolitik for jobansøgere

Vi indsamler og behandler personoplysninger som et led i jobansøgnings- og ansættelsesprocessen.

I denne privatlivspolitik for jobansøgere kan du læse mere om, hvordan vi behandler ansøgeres personoplysninger.

Det Faglige Hus privatlivspolitik for jobansøgere beskriver:

  • hvilke oplysninger Det Faglige Hus indsamler og bruger dine data til.
  • dine rettigheder.
  • vores sikkerhedsforanstaltninger.
  • dine muligheder for at kontakte Det Faglige Hus.
  • dine muligheder for at klage over den måde, vi indsamler og behandler dine persondata på.

Hvis du bliver ansat i Det Faglige Hus, vil du få information om, hvordan vi behandler medarbejdernes personoplysninger.

Oplysning om ansøger

Vi indsamler og opbevarer oplysninger om dig i forbindelse med din jobansøgning. Hvilke oplysninger vi behandler, afhænger af den konkrete stilling, du har søgt.

Det kan fx være:

  • identifikationsoplysninger som fx navn, adresse, tlf.nr. og e-mailadresse.
  • øvrige oplysninger som fremgår af din ansøgning og øvrige oplysninger, der er medsendt i din ansøgning.
  • personligheds- og færdighedstests.
  • oplysninger om dit køn og din fødselsdato som vi benytter til statistik.

Derudover behandler vi i visse tilfælde følsomme oplysninger som fx helbredsoplysninger.

Formål

Vi behandler personoplysninger i forbindelse med jobansøgning til det formål at vurdere og udvælge ansøgere.

Hjemmel

Vi bruger kun dine oplysninger i forbindelse med jobansøgningsprocessen. Den juridiske hjemmel for langt de fleste behandlinger af personoplysninger er din ansøgning om ansættelse.

Nogle behandlinger er baseret på interesseafvejningsreglen, og nogle behandlinger kræver dit samtykke. Det gælder for eksempel din deltagelse i personligheds- og færdighedstests, eller hvis vi ønsker at indhente reference fra tidligere arbejdsgiver.

Dine oplysninger kan også blive behandlet, når vi har en juridisk forpligtigelse hertil, eller hvis der skal fastlægges et retskrav.

Modtagere

Vi anvender normalt ikke eksterne leverandører i rekrutteringsprocessen, så dine oplysninger bliver ikke videresendt til andre modtagere. Hvis vi undtagelsesvist gør det, vil vi oplyse dig om det.

Sikkerhed

Vi opbevarer dine oplysninger sikkert og fortroligt. Vi opbevarer som udgangspunkt dine oplysninger i maksimum 6 måneder efter udvælgelsesprocessen.

Henvendelse og klager

Hvis du ønsker, at vi ajourfører eller sletter dine oplysninger, eller du i øvrigt har spørgsmål til privatlivspolitikken, er du velkommen til at henvende dig til vores HR afdeling. Du har mulighed for at klage til Datatilsynet over den måde, vi behandler dine oplysninger på.